Kommune Kujalleq - Kommuneplan 2011-2022
Postboks 514  3920 Qaqortoq  Grønland  Telefon: +299 704 100  www.kujalleq.gl  arealadm@kujalleq.gl
Takorluukkat aaqqissuussaanerullu ilusissaaAnguniakkat Illoqarfiit NunaqarfiilluAsimi nunaUani nunaminertamik qinnuteqarsinnaavutitIlloqarfiit NunaqarfiilluTusarniaanermi pilersaarusiat nutaat

O4 Isortoq - Atugassiaanngitsoq annertuumik neriniartitsivissaq kiisalu sukisaarsaarfissiaq.


Nutarterneqarneranut/allannguuteqarneranut/ilassuteqarnermut patsisaasut Kommuneplantillæg nr 4 
Pilersaarutip taaguutaa Isortoq - Atugassiaanngitsoq annertuumik neriniartitsivissaq kiisalu sukisaarsaarfissiaq. 
Pilersaarutip suussusaa Kommuneplan - Det åbne land - tillæg 
Killiffik Akuerisaq 
Immikkoortortaq Åbent land (gl) 
Kommuni Kommune Kujalleq 
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik Nunaannaq (Det åbne land) 
Siunertaq Sanaartorfissaanngitsut 
Atorneqarnissaa a) Tamanna annertuumik neriniartitsivissiaavoq
b) Piffimmi tassani sukisaarsaarnermi sammisaqartoqarsinnaavoq soorlu piniarnernik assigisaannillu kiisalu takornariartitsinermi su-kisaarsaartitsinermilu atortussanik ataasiakkaanik sanaartortoqarsin-naalluni. 
Pissutsit atuuttut Asip ilisarnaatigisarpaa attorneqarani sanaartorfiusimaneq ajorami. Tamaani tuttuuteqarfeqarpoq piffilu tamarmik ukiut qulit sinnerlugit tut-tunik neriniartitsivittut atorneqarsimalluni. 
Inissaq sinneruttoq Piffik tamannna 1700 km2 missaannik annertussuseqarpoq.
Piffik tamanna amerlanerpaamik illuaqqanik arfinilinnik atamasuunn-gitsunik sananissamut inissaqarpoq. 
Sanaartorfik a) Takornarianut illuaraliortoqarsinnaavoq (piffimmi qanittumi amerla-nerpaamik illuaqqat pingasut
b) Illuaqqat qanorluunniit angissuseqaraluarunik nunaminertamik atugassanngortitsivigineqartarnissaat naatsorsuutigineqarpoq
c) Sanaartukkat annerpaamik 1½-inik qulereeqassapput nunamiillu annerpaamik 8 meterinik portussuseqassallutik.
d) Illuaqqat annerpaamik 20 m2-inik angissuseqassapput
e) Qaliat illuaqqallu innaat qillertunik qallerneqassanngillat.
f) Sanaartukkat nutaat immamut, kuummut, tatsilluunniit sinaanut 50 meterinit qaninnerussanngillat.
g) Piniariartarfinnik oqqittarfinnilu ataasiakkaanik killilimmik sanaar-tortoqarsinnaavoq taakku amerlassusertik pissutigalugu tamatuma atorneqarneranut allanngortitsissanngippata
h) Sanaartukkat atortulersuutillu tamarmik ingerlaavartumik aserfallatsaalineqassapput avatangiisinut pisariaqanngitsumik takussunarsaataaqqunagit 
Nunaminertat sanaartorfiunngitsut Oqaaseqaatissaqartoqanngilaq 
TILSLUTNINGER a) Aatsaat nunaminertanik atugassanngortitsisoqarneratigut teknikkik-kut atortorissaarutinik annertunngitsunik soorlu radioqartitsiniarluni napparutinik pilersitsisoqarsinnaavoq.
b) Tuttuuteqarfiup ingerlanneqarnerani takornariartitsinermilu atugassanik pisariitsunik mittarfiliortoqarsinnaavoq qalliusigaanngit-sumik, aatsaallu tamanna pisinnaalluni nunaminertamik atugas-sanngortitsinikkut; tassa mittarfiit taama ittut silaannakkut angallanneq pillugu malittarisassanik atuuttunik malinnittunngortinneqarsinnaappata. 
Immikkut aalajangersaaffigisat Oqaaseqaatissaqartoqanngilaq 
Sanaartukkanik pioreersunik avatangiisiannillu allanngutsaaliuineq Suut qanganisaasinnaasut mianerineqassapput 
Avatangiisitigut mianerisassat Asiusinnaanngitsunik tamaani eqqaasoqassanngilaq; taakkuli illoqarfimmut nunaqarfimmulluunniit eqqagassaleriveqarfiusumut in-gerlanneqassallutik 
Immikkut aalajangersakkat Oqaaseqaatissaqartoqanngilaq 
Eksisterende plan (gl) pdf 141107_kommuneplantillaeg_nr_4_for_isortoq_dk_underskrevet.pdf (573 KB) 
EKSISTERENDE_PLAN_GL pdf 141107_grl_kommuneplantillaeg_nr_4_for_isortoq_underskrevet.pdf (639 KB) 
Tunuliaqutaq Kommuneplantillæg nr 4 
Immikkoortitamut pilersaarutip pilersaarutinut allanut attuumassuteqarnera
Godkendelse og offentliggørelse (gl) Offentlig bekendtgjort den 7. november 2014