Kommune Kujalleq - Kommuneplan 2011-2022
Postboks 514  3920 Qaqortoq  Grønland  Telefon: +299 704 100  www.kujalleq.gl  arealadm@kujalleq.gl
Takorluukkat aaqqissuussaanerullu ilusissaaAnguniakkat Illoqarfiit NunaqarfiilluAsimi nunaUani nunaminertamik qinnuteqarsinnaavutitIlloqarfiit NunaqarfiilluTusarniaanermi pilersaarusiat nutaat

O1 Udisponerede områder


Pilersaarutip taaguutaa Udisponerede områder 
Killiffik Akuerisaq 
Immikkoortortaq Åbent land (gl) 
Kommuni Kommune Kujalleq 
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik Nunaannaq (Det åbne land) 
Siunertaq Sanaartorfissaanngitsut 
Atorneqarnissaa a) Den overordnede anvendelse af området er udisponerede områder 
Pissutsit atuuttut Et udisponeret område er kendetegnet ved at være udlagt som et uberørt område uden bebyggelse og anlæg. 
Inissaq sinneruttoq a) Der er ingen rummelighed for fritidshytter, sommerhuse, turisthytter samt anden bebyggelse eller anlæg, jf. nr. 2a.
b) Der er en begrænset rummelighed for enkelte fangsthytter og overlevelseshytter, jf. nr. 2b. 
Sanaartorfik a) Der kan ikke etableres fritidshytter, sommerhuse, turisthytter samt erhvervsmæssig bebyggelse eller anlæg.
b) Der kan i begrænset omfang etableres enkelte fangsthytter og overlevelseshytter, så længe antallet af disse ikke ændrer på delområdets overordnede anvendelse. 
TILSLUTNINGER a) Der kan ikke etableres trafik-og forsyningsanlæg (ud over de reservationer der er angivet som kørespor og vejtraceer i kommuneplanen)
b) Der kan afmærkes vandreruter gennem områderne. 
Immikkut aalajangersakkat Intet at bemærke. 
Tunuliaqutaq Kort resume