Kommune Kujalleq - Kommuneplan 2011-2022
Postboks 514  3920 Qaqortoq  Grønland  Telefon: +299 704 100  www.kujalleq.gl  arealadm@kujalleq.gl
Takorluukkat aaqqissuussaanerullu ilusissaaAnguniakkat Illoqarfiit NunaqarfiilluAsimi nunaUani nunaminertamik qinnuteqarsinnaavutitIlloqarfiit NunaqarfiilluTusarniaanermi pilersaarusiat nutaat

302-A1


Killiffik Akuerisaq 
Immikkoortortaq Nunaannaq 
Kommuni Kommune Kujalleq 
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik Igaliku 
Siunertaq Ineqarnermut tunngasut 
Atorneqarnissaa Boligområde – Åben lav bebyggelse. I området, kan der placeres enfamilieshuse, herunder sommerhuse. 
Pissutsit atuuttut Området omfatter boligbebyggelse og skole. Boligbebyggelsen består af fritliggende enfamiliehuse i 1 og 1 ½ etage. 
Inissaq sinneruttoq Området er på ca. 12 ha. med en rummelighed på 10 boligenheder pr. ha. svarende til 120 boliger. Restrummeligheden er på 60 boliger. 
Sanaartorfik I området, kan der placeres enfamilieshuse. Området er overvejende forbeholdt enfamiliehuse i max 1½ etage. Ny bebyggelse skal placeres indenfor byggefelter, der fastlægges i detaljerede bestemmelser for området. Ny bebyggelse skal med hensyn til udformning, materiale- og farvevalg tilpasses den eksisterende bebyggelse således, at der opnås et ensartet præg i forhold til eksisterende ejendomme i området. 
Nunaminertat sanaartorfiunngitsut Området må ikke bruges til oplagring af materialer eller materiel uden tilladelse. 
TILSLUTNINGER Nybygninger skal hvis det er muligt tilsluttes el og vand. 
Immikkut aalajangersaaffigisat Sikkerhedszone S2. 
Sanaartukkanik pioreersunik avatangiisiannillu allanngutsaaliuineq Området indeholder en lang række rester og ruiner af historisk interesse. Der bør derfor laves en registrering og kortlægning af disse ruiner, således at en bebyggelse af de pågældende arealer kan undgås. 
Avatangiisitigut mianerisassat Det er ikke tilladt at udlede olie, benzin, kemikalier m.m. på jorden eller i afvandingsgrøfter. Der skal tages særlige hensyn til dette område, da der i området ligger ruiner. 
Immikkut aalajangersakkat Intet. 
detailbem Se lokalplan 
Eksisterende plan (gl) pdf kommuneplantillaeg_nr_3_dk_for_igaliku.pdf (1167 KB) 
EKSISTERENDE_PLAN_GL pdf kommuneplantillaeg_nr_3_grl_for_igaliku.pdf (1233 KB) 
Tunuliaqutaq Kort resume