Kommune Kujalleq - Kommuneplan 2011-2022
Postboks 514  3920 Qaqortoq  Grønland  Telefon: +299 704 100  www.kujalleq.gl  arealadm@kujalleq.gl
Takorluukkat aaqqissuussaanerullu ilusissaaAnguniakkat Illoqarfiit NunaqarfiilluAsimi nunaUani nunaminertamik qinnuteqarsinnaavutitIlloqarfiit NunaqarfiilluTusarniaanermi pilersaarusiat nutaat

200-E9 Ledningskorridor


Pilersaarutip taaguutaa Ledningskorridor 
Killiffik Akuerisaq 
Immikkoortortaq Illoqarfeqarfik 
Kommuni Kommune Kujalleq 
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik Qaqortoq 
Siunertaq Teknikkikkut atortorissaaruteqarfik 
Atorneqarnissaa Særlig anvendelse - Ledningskorridor 
Pissutsit atuuttut Leningsanlægget er etableret i 2006.
Området kan anvendes til infrastrukturanlæg som transmissionslinie, der fremføres på master eller via kabel.
I området kan der opføres transformerstation og anlæg nødvendige for områdets funktion. 
Inissaq sinneruttoq Områdets areal er på ca. 70 ha.
Restrummelighed Området skal betragtes som en ”korridor” i hele sin udstrækning med en bredde på max. 70 m for den del der ligger udenfor byen. I området udlægges et byggefelt E9-a på ca. 250 m2. 
Sanaartorfik Indenfor indsigtszone In-1, må bygge- og anlægsarbejde kun foregå efter forhandling med televæsenet. 
Nunaminertat sanaartorfiunngitsut Arealer der ikke anvendes til byggeri og anlæg skal fremstå som naturgrund. 
TILSLUTNINGER Området trafikbetjenes via Kilaalap Aqqutaa. 
Immikkut aalajangersaaffigisat Sikkerhedszone Si-2 for tankanlæg i rammeområde E1 skal respekteres. Bestemmelser for spærrezone Sp-1 til Storesøen skal følges.
Der udlægges en sikkerhedszone omkring højspændingslinier Si-4. Sikkerhedszonen udstrækker sig 15 meter indenfor området. Spærrezonens afgrænsning er sammenfaldende med E9’s områdegrænse. 
Sanaartukkanik pioreersunik avatangiisiannillu allanngutsaaliuineq Intet at bemærke. 
Avatangiisitigut mianerisassat Intet at bemærke. 
Immikkut aalajangersakkat Intet. 
Tunuliaqutaq Kort resume