Kommune Kujalleq - Kommuneplan 2011-2022
Postboks 514  3920 Qaqortoq  Grønland  Telefon: +299 704 100  www.kujalleq.gl  arealadm@kujalleq.gl
Takorluukkat aaqqissuussaanerullu ilusissaaAnguniakkat Illoqarfiit NunaqarfiilluAsimi nunaUani nunaminertamik qinnuteqarsinnaavutitIlloqarfiit NunaqarfiilluTusarniaanermi pilersaarusiat nutaat

200-E6 Hvidenæsbugten


Pilersaarutip taaguutaa Hvidenæsbugten 
Killiffik Akuerisaq 
Immikkoortortaq Illoqarfeqarfik 
Kommuni Kommune Kujalleq 
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik Qaqortoq 
Siunertaq Teknikkikkut atortorissaaruteqarfik 
Atorneqarnissaa Avatangiisilerinermut atortorissaarusiisoqarsinnaavoq kiisalu suliffeqarfiliortoqarsinnaalluni immikkut avatangiisitigut akuerineqartussanik. 
Pissutsit atuuttut 2011-mi suli tamanna sanaartorfigineqarsimanngilaq. 
Inissaq sinneruttoq Tamanna 9,5 ha missaannik annertussuseqarpoq.
Sinneruttoq: Tamanaani sanaartorfissaq E6-a 9,4 ha missaanniittoq immikkoortinneqarsimavoq. Sanaartorfissami tassani 94-inik illuliortoqarsinnaavoq imaluunniit atortorissaaruseriliortoqarsinnaalluni. 
Sanaartorfik Illut nutaat immikkoortukkuutaarlutik quleriinnik 2½-inik portussuseqarlutik sananeqarsinnaapput.
Antenneqarfiit assigisaallu annerpaamik nunap pukkinneraniit 8 meterinik portussuseqartillugit sananeqarsinnaapput. 
Nunaminertat sanaartorfiunngitsut Intet at bemærke. 
TILSLUTNINGER Intet at bemærke. 
Immikkut aalajangersaaffigisat Intet at bemærke. 
Sanaartukkanik pioreersunik avatangiisiannillu allanngutsaaliuineq Intet at bemærke. 
Avatangiisitigut mianerisassat Intet at bemærke. 
Immikkut aalajangersakkat Intet. 
Eksisterende plan (gl) pdf lokalplan_e71_vedt_dkb7_e5.pdf (439 KB) 
EKSISTERENDE_PLAN_GL pdf lokalplan_e71_vedt_grlb7_e5.pdf (527 KB) 
Tunuliaqutaq Kort resume