Kommune Kujalleq - Kommuneplan 2011-2022
Postboks 514  3920 Qaqortoq  Grønland  Telefon: +299 704 100  www.kujalleq.gl  arealadm@kujalleq.gl
Takorluukkat aaqqissuussaanerullu ilusissaaAnguniakkat Illoqarfiit NunaqarfiilluAsimi nunaUani nunaminertamik qinnuteqarsinnaavutitIlloqarfiit NunaqarfiilluTusarniaanermi pilersaarusiat nutaat

200-C4 Sanatorievej


Nutarterneqarneranut/allannguuteqarneranut/ilassuteqarnermut patsisaasut
Pilersaarutip taaguutaa Sanatorievej 
Killiffik Akuerisaq 
Immikkoortortaq Illoqarfeqarfik 
Kommuni Kommune Kujalleq 
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik Qaqortoq 
Siunertaq Siunertanut ataatsimoorussanut tunngasut 
Atorneqarnissaa Der kan i området indrettes butikker, institutioner, serviceerhverv og boliger i tilknytning hertil, i eksisterende bygninger. Der kan placeres serviceerhverv, butikker, institutioner, offentlige om private fællesanlæg og boliger i tilknytning hertil i området. 
Pissutsit atuuttut I området findes butik, serviceerhverv, offentlige og private fællesanlæg, institutioner og boliger. 
Inissaq sinneruttoq Områdets Areal er på ca. 2,6 ha.
Restrummelighed: Området er fuldt udbygget. Nyt byggeri kan kun tillades som erstatningsbyggeri og udvidelser af eksisternde bebyggelse. 
Sanaartorfik Nyt byggeri kan opføres som fritliggende bebyggelse i indtil 2 etager. Maksimal bygningshøjde er 8 meter over laveste terrænniveau. Bygninger skal placeres i en afstand på mindst 7 meter fra vejmidte. 
Nunaminertat sanaartorfiunngitsut Intet at bemærke. 
TILSLUTNINGER Området trafikbetjenes via Sanatorievej. 
Immikkut aalajangersaaffigisat Intet at bemærke. 
Sanaartukkanik pioreersunik avatangiisiannillu allanngutsaaliuineq Intet at bemærke. 
Avatangiisitigut mianerisassat Intet at bemærke. 
Immikkut aalajangersakkat Intet. 
Eksisterende plan (gl) pdf lokalplan_c41_vedt_dk.pdf (568 KB) 
EKSISTERENDE_PLAN_GL pdf lokalplan_c41_vedt_grl.pdf (604 KB) 
Tunuliaqutaq Centerområdet er fuldt udbygget, men de eksisterende funktioner skal have mulighed for udvidelser. Således er der aktuelt planer om en udvidelse af alderdomshjemmet. 
Immikkoortitamut pilersaarutip pilersaarutinut allanut attuumassuteqarnera
Godkendelse og offentliggørelse (gl)