Kommune Kujalleq - Kommuneplan 2011-2022
Postboks 514  3920 Qaqortoq  Grønland  Telefon: +299 704 100  www.kujalleq.gl  arealadm@kujalleq.gl
Takorluukkat aaqqissuussaanerullu ilusissaaAnguniakkat Illoqarfiit NunaqarfiilluAsimi nunaUani nunaminertamik qinnuteqarsinnaavutitIlloqarfiit NunaqarfiilluTusarniaanermi pilersaarusiat nutaat

200-A1 Alanngunnguaq - Nipinngaaq - Nakkatarfik


Pilersaarutip taaguutaa Alanngunnguaq - Nipinngaaq - Nakkatarfik 
Killiffik Akuerisaq 
Immikkoortortaq Illoqarfeqarfik 
Kommuni Kommune Kujalleq 
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik Qaqortoq 
Siunertaq Ineqarnermut tunngasut 
Atorneqarnissaa Boligformål / tæt lav
I stueetager kan der indrettes butikker og liberale erhverv, fællesrum og lignende. Der kan placeres boliger, offentlige institutioner, kiosk, serviceerhverv, småbutikker og vaskeri i området.
Byggefelt A1-a er forbeholdt service- eller restaurationsvirksomhed. 
Pissutsit atuuttut I området findes enfamiliehuse, rækkehuse og etageboliger, offentlige institutioner, småbutikker og vaskeri. Areal ca. 15,5 ha 
Inissaq sinneruttoq Området er på ca. 15,5 ha.
Restrummelighed: Der er i området udlagt et byggefelt A1-a på 0,1 ha. Der kan opføres 1 fritliggende bygning i byggefeltet til fælles formål: butik, institution o.l.. Anden fremtidig bebyggelse kan kun tillades som erstatningsbyggeri. 
Sanaartorfik Nyt byggeri kan opføres som fritliggende og tæt/lav bebyggelse i indtil 1½ etage. Farvesætning og facadebeklædning skal forholde sig til bebyggelsen på Kimmernat. 
Nunaminertat sanaartorfiunngitsut Omkring Gl. Vandsø friholdes et 20 meter bredt bælte langs søens kant. 
TILSLUTNINGER Områdets interne veje betjenes via Augo Lyngesvej, J.H. Lytzensvej og Alanngunguaq. Området er vandforsynet og kloakeret og ny bebyggelse skal tilsluttes. 
Immikkut aalajangersaaffigisat En del af området er beliggende indenfor spærrezonen Sp-1 om vandressourceoplandet til drikkevandsreservoiret Storesøen. Der må ikke bygges i området, med 
Sanaartukkanik pioreersunik avatangiisiannillu allanngutsaaliuineq Intet at bemærke. 
Avatangiisitigut mianerisassat Intet at bemærke. 
Immikkut aalajangersakkat Intet. 
Eksisterende plan (gl) zip lokalplan_a11_vedt_dk.zip (1131 KB) 
EKSISTERENDE_PLAN_GL zip lokalplan_a12__vedt_grl.zip (1241 KB) 
Tunuliaqutaq