Kommune Kujalleq - Kommuneplan 2011-2022
Postboks 514  3920 Qaqortoq  Grønland  Telefon: +299 704 100  www.kujalleq.gl  arealadm@kujalleq.gl
Vision og hovedstruktur MålsætningerByer og bygderDet åbne landArealtildelingerArkiv & LinksNye planer i høring - AKTUELT

Undervisning og pasning


Det grønlandske samfund satser på uddannelse i disse år. Her spiller kommunerne en væsentlig rolle. Folkeskolerne skal have det rigtige indhold og de rigtige fysiske rammer og skoletilbuddene skal være til stede for børn i såvel byer, bygder som fåreholdersteder.

 

Men lige så vigtig som skolen er pasningstilbuddene for børnene i førskolealderen. Landstingsforordningen om pædagogisk udviklende dagtilbud til børn i førskolealderen,  betyder, at der for hele kommunen kan udarbejdes en samlet plan, der ikke alene tilbyder pasning på daginstitutioner, men også tilbud til førskolebørn i form af forskellige aktiviteter, der skal sikre børnenes udvikling og gøre dem klar til at starte i skolen.

 

Målsætninger:

  • at sikre folkeskolerne fysiske rammer, indhold og struktur, der til stadighed udvikles i samarbejde med hjemmene.
  • at folkeskolerne igennem deres undervisning skaber et solidt grundlag, for en videre udvikling på ungdomsuddannelserne.
  • at skabe synergi i uddannelsessystemet ved at samarbejde mellem institutionerne og etablere fælles faciliteter.
  • at udvikle uddannelsesmulighederne for børn fra bygder og fåreholdersteder blandt andet ved etablering af fjernundervisning.
  • at der udbydes pædagogisk udviklende aktiviteter i alle byer og bygder.
  • at der udbydes pædagogisk udviklende aktiviteter på daginstitutionsområdet i alle byer og bygder.
  • at sikre de ansatte på skoler og i børneinstitutioner attraktive arbejds- og boligforhold og dermed tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft.

 

Status og handlingsplaner på pasningsområdet:

I de tre byer er der vuggestuer, børnehaver og i Qaqortoq desuden integrerede instituti­oner. Kun bygderne Alluitsup Paa og Narsarsuaq har daginstitutioner. Der er ikke planer om at ændre ved denne daginstitutionsstruktur.

 

Det skal dog løbende vurderes om byudviklingen skaber behov for nye institutioner ligesom eventuel fraflytning eller ændringer i befolkningssammensætningen kan skabe grundlag for nedlæggelser.  Der er således i de to byudviklingsområder i Qaqortoq: i A11 (Qummut) og i A5 (Allerisanngivit) udlagt arealer til fremtidige daginstitutioner således at de kan etableres når behovet er der.

Link: Aktuel status (daginstitutionspladser)

 

Status og handlingsplaner på skoleområdet:

Der findes byskoler med klassetrin fra 1. til 10 klasse i de tre byer. De er stærkt nedslidte og renoverings­projekter er igangsat. Skolerne mangler at få ordentlige faglokaler og indholdsmæssigt har der længe været rekrutteringsvanskeligheder for at skaffe uddannede lærere. Alle tre byskoler påregnes inden for de første 4 års planperiode at være renoveret og bragt op på en tidssvarende standard. Disse tre skoler påregnes at kunne dække behovet i planperioden.

 

 

Der var i 2011 i bygdeskoler i samtlige 11 bygder. Flere af skolerne i bygderne er også nedslidte og renoveringskrævende, hvortil kommer lave elevtal samt manglende uddannede lærere, der skaber problemer for at opretholde en kvalificeret undervisning. De fleste bygdesko­ler ligger på mellem 5 og 20 elever. Skolerne i Igaliku og Qassimiut er på under 5 elever i 2010. Endelige får 17 børn i 2010 forældreundervisning på fåreholderstederne. Kommune Kujalleq vil udarbejde en plan for skoleområdet, hvor der tages stilling til en Kommune Kujalleq vil udarbejde en plan for skoleområdet, hvor der tages stilling til en fremtidig undervisningsstruktur, herunder for opretholdelsen af bygdeskoler.

Link: Aktuel status (elevtal fra Skoleforvalltingen)

 

Ud over folkeskolerne rummer Kommune Kujalleq også en lang række ungdoms- og videregående uddannelser. Qaqortoq er hovedbyen for uddannelserne – her findes gymnasium, handelsskole og Piareersarfiik. De er alle placeret centralt i byen syd for elven, hvor også de fleste kollegier findes. For fortsat at kunne udvikle dette uddannelses­miljø er der i kommuneplanen reserveret arealer til et Fælles Uddannelses­center, hvor uddannelsesinstitutionerne kan have fælles faciliteter og et sted for faglig udveksling mellem institutionerne.

 

I Narsaq ligger levnedsmiddelskolen INUILI, omgivet af et større kollegiekompleks. Det er endvidere besluttet at ATI skolen flyttes til området. Området rummer fortsat mulighed for vækst i såvel uddannelseskapacitet som kollegier. Der findes også Piareersarfik i Narsaq.

 

I Nanortalik er Piareersarfik det eneste skoletilbud for unge efter folkeskolen.  

 

 

 


>

Handelsskolen i Qaqortoq 2010

 

1. skoledag