Målsætninger


Kommuneplanen er en samlet overordnet plan for kommunens udvikling. Derfor rummer kommuneplanen alle de overordnede målsætninger, der har betydning for udviklingen på de områder som kommunen har ansvar for.

 

På de følgende sider er der redegjort for målsætningerne på de enkelte områder samt givet en status for udviklingen og de handlingsplaner der gælder på de enkelte områder. Kommuneplanen behandler kun de helt overordnede målsætninger. For en mere detaljeret sektorplanlægning må man søge oplysninger hos de ansvarlige forvaltninger.


>

Mineralefterforskning

1. skoledag