Kommune Kujalleq - Kommuneplan 2011-2022
Postboks 514  3920 Qaqortoq  Grønland  Telefon: +299 704 100  www.kujalleq.gl  arealadm@kujalleq.gl
Vision og hovedstrukturMålsætningerByer og bygder Det åbne landArealtildelingerArkiv & LinksNye planer i høring - AKTUELT

Rekreative anlæg


Områder til rekreativ karakter (L-områder)

Områder af særlig rekreativ karakter er karakteriseret ved at være udlagt til bebyggelse og anlæg i tilknytning til fritidsformål af forskellig karakter.

Det kan være skisportsanlæg, koncentrationer af turisthytter, lejrskoler, hoteller, vandreruter og andre sports- eller fritidsaktiviteter.

I mindre omfang er der mulighed for etablering af andre typer erhverv, så længe det ikke ændrer på delområdernes overordnede karakter som

områder af særlig rekreativ karakter. Der kan dertil i begrænset omfang udlægges arealer til fritidshytter og sommerhuse til privat brug samt fangsthytter og overlevelseshytter.

 

I tilknytning til fritidshytter og sommerhuse kan der etableres mindre anlæg, som tørrestativ, rygeovn, havebrug og lignende.

Områder af særlig rekreativ karakter åbner således i lidt større grad end områder til fritidshytter og sommerhuse m.v. op for en mere intensiv bebyggelse og arealanvendelse.

Der er for eksempel muligheder for etablering af veje, fælles tekniske forsyningsanlæg og en tættere bebyggelse, der kan give disse delområder en mere ’bymæssig’ karakter.

 

Bebyggelse

Hytter kan som udgangspunkt opføres med en afstand på minimum 30 meter til nærmeste nabohytte eller anden form for bebyggelse. I enkelte tilfælde er afstanden nedsat til 10 meter.  Al bebyggelse og anlæg skal løbende vedligeholdes, så det ikke virker unødigt skæmmende på omgivelserne.

 

Trafik- og forsyningsanlæg

Områder af særlig rekreativ karakter kan forsynes med anløbsbro.

Der kan anlægges veje, kørespor, stier i tilknytning til anlæg og bebyggelse til rekreative formål.

Der kan etableres tekniske forsyningsanlæg til henholdsvis el, vand og kloakering til de enkelte delområders lokale forsyning.

Etablering af anlæg til ferskvandsindvinding og spildevandsudledning samt større energiforsyningsanlæg må kun ske efter tilladelse fra Naalakkersuisut.

Dertil kan der etableres tekniske forsyningsanlæg, som eksempelvis generatorer samt solceller eller andre anlæg til energiproduktion, i umiddelbar tilknytning til enkelte hytter.

 

Forskellige typer anlæg, der ikke er direkte tilknyttet delområdets anlæg til rekreative formål, må ikke etableres, så de ved anvendelse kan være til gene for naboer med støj, røg, lugt, rystelser eller på anden vis.


>