Kommune Kujalleq - Kommuneplan 2011-2022
Postboks 514  3920 Qaqortoq  Grønland  Telefon: +299 704 100  www.kujalleq.gl  arealadm@kujalleq.gl
Vision og hovedstrukturMålsætninger Byer og bygderDet åbne landArealtildelingerArkiv & LinksNye planer i høring - AKTUELT

Qarssiarsuk


Qassiarsuk er en fåreholdsbygd med ca. 90 indbyggere og bygden ligger lige over for Narsarsuaq. Qassiarsuk er det grønlandske navn for Erik den Rødes Brattahlid. Bygden er placeret ca. 40 km fra Narsaq by. Qassiarsuk blev grundlagt i 1924 af fåreholderen Otto Frederiksen.

Bygden fungerer i dag som et helt lille samfund med butik, skole, aldersrenteboliger, lejrskole, kirke og postkontor. I bygden er mange velbevarede ruiner efter nordboerne og tidligere eskimoiske bopladser. Ruinerne i bygden er blandt de mest besøgte turistmål i Sydgrønland.

 

Befolkning og boliger

Indenfor de sidste 10-15 år har befolkningstallet været relativt stabilt på 55-60 indbyggere, men de seneste år har der været en stigning således at der på 1/1 2011 er 95 indbyggere. Her forventes, at befolkningstallet vil være nogenlunde konstant over planperioden men med en stæk stigning i antallet af ældre – i dag er aldersgennemsnittet et af de højeste i kommunen med  over 44 år.

Størstedelen af boligformen i bygden er fritliggende enfamiliehuse. Udover det består boligmassen fortrinsvis af offentlige bygninger, fårestalde og forskellige værksteder. Over tiden har det ikke været nogen planer om, hvordan de enkelte huse skulle placeres i bygden og på grund af dette, er der ikke en klar struktur.

 

Erhverv

Bygdens hovederhverv er fåreavl, såvel i bygden som i oplandet. I Qassiarsuk og opland er der i 2011 17 fårehold med ca 30 ansatte og ca 8.500 får.  Der sendes årligt ca 150.000 kg slagtedyr fra Qassiarsuk-området til slagteriet i Narsaq.

Ud over fåreholdererhvervet er der også en betydelig aktivitet omkring turisme. Rekostruktionerne af kirken og langhuset, afdækningen af nordboruiner og gode indkvarteringsmuligheder betyder at mange tursietr besøger bygden i sommerhalvåret.

Man forvente en stigning i antallet af arbejdspladser indenfor turistområdet, som især skyldes Qassiarsuk unikke historie og gode tilgængelighed. Endvidere forventes at en udpegning af blandt andet Qassiarsuk som en del af et UNESCO-verdensarvsområde i Sydgrønland vil betyde endnu en styrkelse af turismen.  

 

Fritid og offentlige institutioner

Skolen i bygden kan rumme elever fra 1.-8 klassetrin med plads til i alt 20 elever. Skolen er bygget i 1973 og påregnes ikke udvidet i planperioden; men renoveret. Til skolen er der knyttet et skolehjem

Der er forsamlingshus i bygden. Kommunen har opført et servicehus, hvor der blandt andet er badefaciliteter samt plads til uldbehandling og opbevaring.

I bygden er der indrettet en cafe med navnet Cafe Brattahlid. Der er endvidere to privatejede vandrerhjem.

Brandvæsenet råder over en brandstation med mobil sprøjte og et frivilligt brandkorps.

 

Kultur-  og bevaringsværdier

Bevaring af fortidsminderne fra den norrøne bebyggelse og fra Thule-kulturen er sikret gennem den grønlandske fredningslov. Kommunen arbejder fortsat på at få Qassiarsuk optaget på UNESCO’s verdensarvsliste sammen med de øvrige 4 valgte områder i Sydgrønland. Dette vil betyde større fokus på fortidsminderne og dermed deres bevarelse og synlighed i forhold til besøgende. En forvaltningsplan er under udarbejdelse i forbindelse med nomineringsmaterialet til UNESCO.

Endvidere er Otto Frederiksens hus B-316 i kommuneplanen karakteriseret som fredningsværdigt (ka. 2). Der er endvidere et lokalt ønske at oprettet et egentligt museum i huset. 

Den nye kirke i Qassiarsuk er i kommuneplanen karakteriseret som bevaringsværdig, som et af de mest markante og smukke bygningsværker i bygden. 

 

Trafikforhold

Qassiarsuk har et udviklet net af små og store grusveje, der mest anvendes i forbindelse med fåreholdererhvervet uden for bygden og som almindelige veje i bygden. Vejene er anlagt som grusveje, dels af kommuenen og dels af fåreholderne. Der sker løbende en udvikling af vejnettet.

Havnemolen er 6 meter lang og blev bygget i 1976. Der er lokale ønsker om at få forlænget kajen med 6-9 meter således at der bliver bedre liggemuligheder i kraftig blæst. Der er endvidere en ponton-anløbsbro.

 

Klik her for at se Tekniske anlæg og Service huse

 

Miljø og forsyningsanlæg

Der findes ikke noget offentligt kloaksystem i bygden. Dagrenovation bortskaffes til lokalt forbrændigsanlæg, hvor den afbrændes.  

Elværket i Qassiarsuk blev etableret i 1988 og renoveret i 2009 og fremstår som nyt. Dog er der planer om at genetablere det mikrovandkraftværk som før i tiden producerede en del af strømmen i bygden. Næsten alle huse i bygden er tilsluttet el.

Vandværket skal udstyres med UV-anlæg samt have en mindre modernisering for at kunne leve op til vandkvalitetskravene, derudover er Nukissiorfiit i gang med at undersøge hvor de kan forbedre vandindtaget til vandværket da man i tørre perioder har svært ved at få nok vand til vandværket.

Vandledningsnettet er fuldt udbygget.

 

Udviklingsstrategi for Qassiarsuk

Der ses fortsat at være store udviklingsmuligheder inden for fårehold og landbrug, såvel i forhold til udvidelse af mark- og staldarealer, som mulighed for forædling af fødevareprodukterne.

 

Qassiarsuk’s mange synlige fortidsminder centrale trafikale beliggenhed nær Narsarsuaq Lufthavn betyder også, at turisterhvervet har store muligheder. Her er et af de store indsatsområder at få bygden på UNESCO’s verdensarvsliste og i den forbindelse få opgraderet turistfaciliteterne i bygden.

 

Qassiarsuk rummer også gode udviklingsmuligheder for såvel boliger, erhverv, og fritidsområder. I nærværende forslag til kommuneplan er der udlagt rigeligt areal til bolig- og erhvervsudbygningen i planperioden.


>