Kommune Kujalleq - Kommuneplan 2011-2022
Postboks 514  3920 Qaqortoq  Grønland  Telefon: +299 704 100  www.kujalleq.gl  arealadm@kujalleq.gl
Vision og hovedstrukturMålsætninger Byer og bygderDet åbne landArealtildelingerArkiv & LinksNye planer i høring - AKTUELT

O3 Ekstensiv græsning


Plantitel Ekstensiv græsning 
Status Vedtaget 
Zone Åbent land 
Kommune Kommune Kujalleq 
Lokation - by/bygd Nunaannaq 
Formål Områder, der friholdes 
Anvendelse a) Den overordnede anvendelse af området er udlagt til ekstensiv græsning 
Eksisterende forhold Eksisterende forhold: Et område udlagt til ekstensiv græsning er kendetegnet ved at være udlagt til græsning for avlsdyr, såsom får, rensdyr, heste, køer eller lignende. Udnyttelsen er af en intensitet, som ikke ændrer på områdets overordnede karakter som område, der friholdes. 
Rummelighed a) Der er ingen rummelighed for fritidshytter, sommerhuse, turisthytter samt anden bebyggelse eller anlæg, jf. nr. 2a.
b) Der er en begrænset rummelighed for enkelte fangsthytter og overlevelseshytter, jf. nr. 2b. 
Bebyggelse a) Der kan ikke etableres fritidshytter, sommerhuse, turisthytter samt erhvervsmæssig bebyggelse eller anlæg.
b) Der kan i begrænset omfang etableres enkelte fangsthytter og overlevelseshytter, så længe antallet af disse ikke ændrer på delområdets overordnede anvendelse. 
Tilslutninger a) Der kan ikke etableres trafik-og forsyningsanlæg (ud over de reservationer der er angivet som kørespor og vejtraceer i kommuneplanen)..
b) Der kan afmærkes vandreruter gennem områderne. 
Særlige forhold Intet at bemærke. 
Baggrund Kort resume