Kommune Kujalleq - Kommuneplan 2011-2022
Postboks 514  3920 Qaqortoq  Grønland  Telefon: +299 704 100  www.kujalleq.gl  arealadm@kujalleq.gl
Vision og hovedstrukturMålsætninger Byer og bygderDet åbne landArealtildelingerArkiv & LinksNye planer i høring - AKTUELT

O2 Vildmark


Plantitel Vildmark 
Status Vedtaget 
Zone Åbent land 
Kommune Kommune Kujalleq 
Lokation - by/bygd Nunaannaq 
Formål Områder, der friholdes 
Anvendelse a) Den overordnede anvendelse af området er vildmark 
Eksisterende forhold Vildmark er kendetegnet ved at være udlagt som et uberørt område uden bebyggelse og anlæg og med en afstand på minimum fem kilometer fra et egentlige menneskerelaterede aktiviteter (bebyggelse, vandindvining mm) 
Rummelighed a) Der er ingen rummelighed for fritidshytter, sommerhuse, turisthytter samt anden bebyggelse eller anlæg, jf. nr. 2a.
b) Der er en begrænset rummelighed for enkelte fangsthytter og overlevelseshytter, jf. nr. 2b. 
Bebyggelse a) Der kan ikke etableres fritidshytter, sommerhuse, turisthytter samt erhvervsmæssig bebyggelse eller anlæg.
b) Der kan i begrænset omfang etableres enkelte fangsthytter og overlevelseshytter, så længe antallet af disse ikke ændrer på delområdets overordnede anvendelse. 
Tilslutninger a) Der kan ikke etableres trafik-og forsyningsanlæg (ud over de reservationer der er angivet som kørespor og vejtraceer i kommuneplanen)..
b) Der kan afmærkes vandreruter gennem områderne. 
Særlige forhold Intet at bemærke. 
Baggrund Kort resume