Kommune Kujalleq - Kommuneplan 2011-2022
Postboks 514  3920 Qaqortoq  Grønland  Telefon: +299 704 100  www.kujalleq.gl  arealadm@kujalleq.gl
Vision og hovedstrukturMålsætninger Byer og bygderDet åbne landArealtildelingerArkiv & LinksNye planer i høring - AKTUELT

N9 Vejudlæg i det åbne land


Plantitel Vejudlæg i det åbne land 
Status Vedtaget 
Zone Åbent land 
Kommune Kommune Kujalleq 
Lokation - by/bygd Nunaannaq 
Formål Områder til teknik og infrastruktur m.v 
Anvendelse Vejanlæg. Der reserveres en 50 m bred reservationszone inden for hvilket vejanlægget kan placeres. 
Eksisterende forhold Åbent land uden særskilt anvendelse. Primært vildmark. 
Rummelighed Rummelighed til de nødvendige vejanlæg 
Bebyggelse Ingen bebyggelse inden for en 50 m reservationszone 
Friarealer De arealer der ikke anvendes til vejanlægget skal henligge ubebygget indenfor de fastlagte vejbyggelinier. 
Tilslutninger De nødvendige ledningsanlæg kan fremføres i traceet (vand,el mm) 
Klausulerede zoner Ingen 
Bevaringshensyn Ingen 
Miljøhensyn Ingen 
Særlige forhold Ingen 
Baggrund Kommuneplan 2011