Kommune Kujalleq - Kommuneplan 2011-2022
Postboks 514  3920 Qaqortoq  Grønland  Telefon: +299 704 100  www.kujalleq.gl  arealadm@kujalleq.gl
Vision og hovedstrukturMålsætninger Byer og bygderDet åbne landArealtildelingerArkiv & LinksNye planer i høring - AKTUELT

N4 Narsap Ilua Vandindvindingsområde


Plantitel Narsap Ilua Vandindvindingsområde 
Status Vedtaget 
Zone Åbent land 
Kommune Kommune Kujalleq 
Lokation - by/bygd Nunaannaq 
Formål Områder til teknik og infrastruktur m.v 
Anvendelse a) Områdets overordnede anvendelse er udlagt til vandinsvindingsområde.
b) Der kan ikke etableres anlæg eller aktiviteter, der kan udgøre en forureningsrisiko for vandressourcen. 
Eksisterende forhold Området henligger som uberørt natur med et enkelt dæmningsanlæg 
Rummelighed a) Området har en samlet rummelighed på 13 ha 
Bebyggelse a) Der kan ikke etableres bebyggelse i området. 
Tilslutninger a) Der kan etableres vej til dæmningsanlægget fra syd. 
Særlige forhold Intet at bemærke. 
Baggrund Kort resume