Kommune Kujalleq - Kommuneplan 2011-2022
Postboks 514  3920 Qaqortoq  Grønland  Telefon: +299 704 100  www.kujalleq.gl  arealadm@kujalleq.gl
Vision og hovedstrukturMålsætninger Byer og bygderDet åbne landArealtildelingerArkiv & LinksNye planer i høring - AKTUELT

N3 Narsap Ilua Grusgravning


Plantitel Narsap Ilua Grusgravning 
Status Vedtaget 
Zone Åbent land 
Kommune Kommune Kujalleq 
Lokation - by/bygd Nunaannaq 
Formål Områder til teknik og infrastruktur m.v 
Anvendelse a) Områdets overordnede anvendelse er udlagt til grusgravning.
b) Der kan etableres de nødvendige anlæg for grusgravningen, sorteringsanlæg knusningsanlæg, ramper ol.
c) Der er mulighed for midlertidigt oplag af containere i området. 
Eksisterende forhold I området ligger en grusgrav som anvendes periodisk. 
Rummelighed a) Området har en samlet rummelighed på ca. 7 ha
b) Der er ingen særlige krav til restrummelighed. 
Bebyggelse a) Der kan ikke opføres egentlig bebyggelse, men kun mindre skure i forbindelse med virksomheden. 
Tilslutninger a) Der kan etableres anløbsbro eller anden form for havneanlæg samt helistop i området.
b) Der kan anlægges veje, kørespor eller stier i tilknytning til anlæg og bebyggelse i området.
c) Der kan etableres tekniske forsyningsanlæg, herunder anlæg til el, vand, tele og kloakering til områdets lokale forsyning. Etablering af anlæg til ferskvandsindvinding og spildevandsudledning samt større energiforsyningsanlæg må kun ske efter tilladelse fra Naalakkersuisut. 
Særlige forhold Intet at bemærke. 
Baggrund Kort resume