Kommune Kujalleq - Kommuneplan 2011-2022
Postboks 514  3920 Qaqortoq  Grønland  Telefon: +299 704 100  www.kujalleq.gl  arealadm@kujalleq.gl
Vision og hovedstrukturMålsætninger Byer og bygderDet åbne landArealtildelingerArkiv & LinksNye planer i høring - AKTUELT

N2 Guldmine ved Nalunaq


Plantitel Guldmine ved Nalunaq 
Status Vedtaget 
Zone Åbent land 
Kommune Kommune Kujalleq 
Lokation - by/bygd Nunaannaq 
Formål Områder til teknik og infrastruktur m.v 
Anvendelse a) Områdets overordnede anvendelse er udlagt til minedrift
b) Der kan etableres helårsbolig, stationer, camps, servicebygninger og lignende bebyggelse i tilknytning til områdets virksomheder og anlæg.
c) Der kan ikke etableres fritidshytter, sommerhuse eller turisthytter i området.
d) Der kan etableres enkelte fangst-og overlevelseshytter i oplandet, så længe hytterne ikke har beliggenhed i nærheden af mineanlægget eller bygningsanlægget. 
Eksisterende forhold I området ligger guldminen Nalunaq med tilhørende mandskabs- og servicebygninger. Området er vejforsynet fra fjorden. 
Rummelighed a) Områdets samlede rummelighed er skønnet til 50 ha
Der er ingen særlige krav til restrummelighed. 
Bebyggelse a) Der er ingen særlige krav til bebyggelsen 
Tilslutninger a) Der kan etableres anløbsbro eller anden form for havneanlæg samt helistop i området.
b) Der kan anlægges veje, kørespor eller stier i tilknytning til anlæg og bebyggelse i området.
c) Der kan etableres tekniske forsyningsanlæg, herunder anlæg til el, vand, tele og kloakering til områdets lokale forsyning. Etablering af anlæg til ferskvandsindvinding og spildevandsudledning samt større energiforsyningsanlæg må kun ske efter tilladelse fra Naalakkersuisut. 
Særlige forhold Intet at bemærke. 
Baggrund Kort resume