Kommune Kujalleq - Kommuneplan 2011-2022
Postboks 514  3920 Qaqortoq  Grønland  Telefon: +299 704 100  www.kujalleq.gl  arealadm@kujalleq.gl
Vision og hovedstrukturMålsætninger Byer og bygderDet åbne landArealtildelingerArkiv & LinksNye planer i høring - AKTUELT

N1 Qorlortorsuaq


Plantitel Qorlortorsuaq 
Status Vedtaget 
Zone Åbent land 
Kommune Kommune Kujalleq 
Lokation - by/bygd Nunaannaq 
Formål Områder til teknik og infrastruktur m.v 
Anvendelse a) Områdets overordnede anvendelse er udlagt til vandkraftværk samt dertil knyttede anlæg.
b) Der kan etableres helårsbolig, stationer, camps og lignende bebyggelse i tilknytning til vandkraft anlægget.
c) Der kan ikke etableres fritidshytter, sommerhuse eller turisthytter i området.
d) Der kan etableres enkelte fangst- og overlevelseshytter i oplandet til vandsøer for vandkraftanlægget, så længe hytterne ikke har beliggenhed i nærheden af et teknisk anlæg. 
Eksisterende forhold I området ligger vandkraftanlægget Qorlortorsuaq som består af kraftstation, dæmningsanlæg og ledningsanlæg, grænsende op til fåreholderstedet M34 
Rummelighed a) Der er ingen særlige krav til restrummelighed. 
Bebyggelse a) Der er ingen særlige krav til bebyggelse. 
Tilslutninger a) Der kan etableres anløbsbro eller anden form for havneanlæg samt helistop i området.
b) Der kan anlægges veje, kørespor eller stier i tilknytning til anlæg og bebyggelse i området.
c) Der kan etableres tekniske forsyningsanlæg, herunder anlæg til el, vand, tele og kloakering til områdets lokale forsyning. Etablering af anlæg til ferskvandsindvinding og spildevandsudledning samt større energiforsyningsanlæg må kun ske efter tilladelse fra Naalakkersuisut. 
Særlige forhold Intet at bemærke. 
Baggrund Kort resume