Kommune Kujalleq - Kommuneplan 2011-2022
Postboks 514  3920 Qaqortoq  Grønland  Telefon: +299 704 100  www.kujalleq.gl  arealadm@kujalleq.gl
Vision og hovedstrukturMålsætninger Byer og bygderDet åbne landArealtildelingerArkiv & LinksNye planer i høring - AKTUELT

M30 Igaliku Kujalleq


Plantitel Igaliku Kujalleq 
Status Vedtaget 
Zone Bygd 
Kommune Kommune Kujalleq 
Lokation - by/bygd Nunaannaq 
Formål Områder udlagt til fåreholdersteder, land-, hav- og skovbrug, hundeøer m.v. 
Anvendelse a) Områdets overordnede anvendelse er udlagt til bebyggelse, anlæg og anden intensiv arealanvendelse i tilknytning til fåreholdersteder, landbrug, havbrug, skovbrug, m.v. og direkte tilknyttede arealer. I tilknytning til foranstående hovedanvendelse kan der indrettes faciliteter til betjening af turister, så som hytter, teltplads, sanitet m.v
b) Der kan ikke etableres andre typer af erhverv end nævnt i litra a.
c) Der kan etableres helårsbolig i tilknytning til en erhvervsvirksomhed.
d) Der kan i begrænset omfang etableres fritidshytter og sommerhuse samt fangsthytter og
overlevelseshytter, så længe antallet af disse ikke ændrer på områdets overordnede anvendelse.
e) Der kan etableres tørrestativ, rygeovn, havebrug og lignende mindre anlæg i umiddelbar tilknytning til bebyggelsen, så længe det ikke sker i et omfang, der ændrer på områdets overordnede anvendelse. 
Rummelighed a) Der er ingen særlige krav til restrummelighed. 
Bebyggelse a) Bebyggelse og anlæg, jf. nr. 1a, skal opføres med en afstand på minimum 60 meter til nærmeste hytte eller anden bebyggelse.
b) Hytter skal opføres med en afstand på minimum 60 meter til nærmeste hytte eller anden bebyggelse. 
Tilslutninger a) Der kan etableres anløbsbro eller anden form for havneanlæg til området.
b) Der kan anlægges veje, kørespor eller stier i tilknytning til bebyggelse, anlæg og anden intensiv arealanvendelse, jf. nr. 1a. Veje, kørespor og stier skal have offentlighedens adgang.
c) Der kan etableres tekniske anlæg til forsyning med el, vand, varme og kloakering til områdets lokale forsyning. Etablering af anlæg til ferskvandsindvinding og spildevandsudledning samt større energiforsyningsanlæg må kun ske efter tilladelse fra Naalakkersuisut.
d) Der kan etableres mindre tekniske anlæg til forsyning med el, vand og varme, som for eksempel generatorer, vandkraftanlæg samt solceller eller andre anlæg til energiproduktion, i umiddelbar tilknytning til bebyggelsen. 
Særlige forhold Intet at bemærke. 
Baggrund Kort resume