Kommune Kujalleq - Kommuneplan 2011-2022
Postboks 514  3920 Qaqortoq  Grønland  Telefon: +299 704 100  www.kujalleq.gl  arealadm@kujalleq.gl
Vision og hovedstrukturMålsætninger Byer og bygderDet åbne landArealtildelingerArkiv & LinksNye planer i høring - AKTUELT

L5 Tatsip Ataa


Plantitel Tatsip Ataa 
Status Vedtaget 
Zone Bygd 
Kommune Kommune Kujalleq 
Lokation - by/bygd Aappilattoq 
Formål Områder af særlig rekreativ karakter 
Anvendelse a) Områdets overordnede anvendelse er udlagt til bebyggelse og anlæg til lejrskole
b) Der kan etableres tørrestativ, rygeovn, havebrug og lignende mindre anlæg i umiddelbar tilknytning til lejrskolen, så længe det ikke sker i et omfang, der ændrer på områdets overordnede anvendelse. 
Eksisterende forhold I området ligger en lejrskole som består af en bygning på ca….m2 
Rummelighed a) Området har en samlet rummelighed på 8 ha
b) Der er ingen særlige krav til restrummelighed. 
Bebyggelse a) Der kan bygges i 1½ etage og maksimalt 8 meter over terræn.
b) Al bebyggelse og alle anlæg skal løbende vedligeholdes, så de ikke virker unødigt skæmmende på omgivelserne.
c) Der må ikke anvendes reflekterende materialer til beklædning af tage og facader. 
Tilslutninger a) Der kan etableres anløbsbro til området.
b) Der kan anlægges veje, kørespor eller stier i tilknytning til bebyggelsen og anlæg.
c) Der kan etableres tekniske anlæg til forsyning af el, vand, varme og kloakering til områdets lokale forsyning. Etablering af anlæg til ferskvandsindvinding og spildevandsudledning samt større energiforsyningsanlæg må kun ske efter tilladelse fra Naalakkersuisut.
d) Der kan etableres mindre tekniske anlæg til forsyning med el, vand og varme, som for eksempel generatorer samt solceller eller andre anlæg til energiproduktion, i umiddelbar tilknytning til lejrskolen 
Særlige forhold Intet at bemærke. 
Baggrund Kort resume