Kommune Kujalleq - Kommuneplan 2011-2022
Postboks 514  3920 Qaqortoq  Grønland  Telefon: +299 704 100  www.kujalleq.gl  arealadm@kujalleq.gl
Vision og hovedstrukturMålsætninger Byer og bygderDet åbne landArealtildelingerArkiv & LinksNye planer i høring - AKTUELT

L4 Narsap Ilua Turisme


Plantitel Narsap Ilua Turisme 
Status Vedtaget 
Zone Åbent land 
Kommune Kommune Kujalleq 
Lokation - by/bygd Nunaannaq 
Formål Områder af særlig rekreativ karakter 
Anvendelse a) Områdets overordnede anvendelse er udlagt til bebyggelse og anlæg til fritidsformål, herunder koncentrationer af turisthytter, vandrehjem og andre turisme- eller fritidsaktiviteter. Overflødige bygninger kan anvendes til oplag og lager.
b) Der kan etableres tørrestativ, rygeovn, havebrug og lignende mindre anlæg i umiddelbar tilknytning til bebyggelsen, så længe det ikke sker i et omfang, der ændrer på områdets overordnede anvendelse. 
Eksisterende forhold I området ligger en nedlagt minkfarm, som i 2011 anvendes til lagerbygninger samt vandrehjem. 
Rummelighed a) Området har en samlet rummelighed på ca. 10 ha
b) Der er ingen særlige krav til restrummelighed. 
Bebyggelse a) Bebyggelse og anlæg må opføres i op til 1½ etage og maksimalt 8 meter over laveste terrænniveau.
b) Nye hytter skal opføres med en afstand på minimum 30 meter til nærmeste hytte eller anden bebyggelse.
c) Al bebyggelse og alle anlæg skal løbende vedligeholdes, så de ikke virker unødigt skæmmende på omgivelserne.
d) Der må ikke anvendes reflekterende materialer til beklædning af tage og facader.
e) Ny bebyggelse må ikke placeres nærmere kysten end den eksisterende bebyggelse. 
Tilslutninger a) Der kan etableres anløbsbro til området.
b) Der kan anlægges veje, kørespor eller stier i tilknytning til bebyggelse og anlæg, som nævnt i nr. 1a.
c) Der kan etableres tekniske anlæg til forsyning af el, vand, varme og kloakering til områdets lokale forsyning. Etablering af anlæg til ferskvandsindvinding og spildevandsudledning samt større energiforsyningsanlæg må kun ske efter tilladelse fra Naalakkersuisut.
d) Der kan etableres mindre tekniske anlæg til forsyning med el, vand og varme, som for eksempel generatorer samt solceller eller andre anlæg til energiproduktion, i umiddelbar tilknytning til en hytte. 
Særlige forhold Intet at bemærke. 
Baggrund Kort resume