Kommune Kujalleq - Kommuneplan 2011-2022
Postboks 514  3920 Qaqortoq  Grønland  Telefon: +299 704 100  www.kujalleq.gl  arealadm@kujalleq.gl
Vision og hovedstrukturMålsætninger Byer og bygderDet åbne landArealtildelingerArkiv & LinksNye planer i høring - AKTUELT

K2


Status Vedtaget 
Zone Åbent land 
Kommune Kommune Kujalleq 
Lokation - by/bygd Nunaannaq 
Formål Områder til hytter og sommerhuse m.v. 
Anvendelse a) Områdets overordnede anvendelse er udlagt til bebyggelse af fritidshytter og sommerhuse.
b) Der kan i begrænset omfang etableres turisthytter, fangsthytter eller overlevelseshytter i området, så længe antallet af disse ikke ændrer på områdets overordnede anvendelse, jf. litra a.
c) Der kan etableres tørrestativ, rygeovn, havebrug og lignende mindre anlæg i umiddelbar tilknytning til en hytte, så længe det ikke sker i et omfang, der ændrer på områdets overordnede anvendelse eller er til unødig gene for naboer. 
Eksisterende forhold Området er delvis bebygget med enkelte sommerhuse og hytter. 
Rummelighed a) Området har en samlet rummelighed på 2ha.
b) Restrummeligheden for etablering af hytter fastlægges efter, hvorvidt områdets bebyggelsesbestemmelser er opfyldt for hele området. 
Bebyggelse a) Hytter skal opføres med en afstand på minimum 60 meter til nærmeste hytte.
b) Hytter må opføres i maksimum 1½ etage, hvilket er defineret ved en etage med udnyttet tagetage og med et grundareal på maksimalt 50 m2.
c) Fundamenter til hytter må maksimum have en højde på 40 cm over terræn ved laveste sokkeldel.
d) Hytter skal løbende vedligeholdes, så de ikke virker unødigt skæmmende på omgivelserne.
e) Der må ikke anvendes reflekterende materialer til beklædning af tage og facader. 
Tilslutninger a) Der kan anlægges grusveje, kørespor, stier eller anløbsbroer.
b) Der kan etableres mindre tekniske anlæg til forsyning med el, vand og varme, som for eksempel generatorer, små vindmøller samt solceller eller andre anlæg til energiproduktion, i umiddelbar tilknytning til en hytte.
c) Der kan ikke etableres kollektive forsyningsanlæg i området
d) Anlæg, under b, må ikke etableres, så de ved anvendelse er til unødig gene for naboer med støj, røg, lugt, rystelser eller på anden vis. 
Særlige forhold Området grænser op til L7 området, hvor der kan etableres anløbsbro og stier til området. 
Baggrund