Kommune Kujalleq - Kommuneplan 2011-2022
Postboks 514  3920 Qaqortoq  Grønland  Telefon: +299 704 100  www.kujalleq.gl  arealadm@kujalleq.gl
Vision og hovedstrukturMålsætninger Byer og bygderDet åbne landArealtildelingerArkiv & LinksNye planer i høring - AKTUELT

321-E1


Status Vedtaget 
Zone By 
Kommune Kommune Kujalleq 
Lokation - by/bygd Narsarsuaq 
Formål Infrastrukturanlæg 
Anvendelse Området er udlagt til flyveplads med 60 x 2000 m landingsbane og tilhørende lufthavnsbygninger samt funktioner der relaterer sig til lufthavnen. 
Eksisterende forhold I området ligger Narsarsuaq Lufthavn med tilknyttede hangarer, værksteder og andre lufthavnsfunktioner. 
Rummelighed Området er på ca. 308 ha. 
Bebyggelse Nye bygninger i området skal have funktioner som har relationer til lufthavnen, herunder nye institutioner som f.eks. Arktisk kommando Herudover kan der opføres enkelte boliger for personale, der kræver nær tilknytning til lufthavnet. Lufthavnsvæsenet skal høres ved nybyggeri i området. 
Friarealer Der pålægges pligt til at anlægge arealer for parkering, i et omfang afhængig af bygningens funktion samt pligt til at terrænregulere grunden. 
Tilslutninger Ny bebyggelse i området kan afhængig af sin funktion, blive pålagt pligt til at tilslutte vand og kloak. Vejtilslutninger skal ske i henhold til gældende vejregulativ. 
Klausulerede zoner Sikkerhedszone S3. 
Bevaringshensyn Intet at bemærke. 
Miljøhensyn Der tillades etablering af kapitel 5 virksomheder i området. Lufthavne er omfattet af miljøforordningens kapitel 5.
Generelt gælder at eksisterende og ny bebyggelse pålægges særlige pligter til afhjælpning af gener som røg, støj, ilde lugt og anden forurening. Teknisk forvaltning kan begrænse mulighederne for oplagring af materialer og materiel udendørs. Landingsbaneområdet sikres ved hegn mod person og fåreindtrængning. 
Særlige forhold Intet at bemærke. 
Baggrund Kort resume