Kommune Kujalleq - Kommuneplan 2011-2022
Postboks 514  3920 Qaqortoq  Grønland  Telefon: +299 704 100  www.kujalleq.gl  arealadm@kujalleq.gl
Vision og hovedstrukturMålsætninger Byer og bygderDet åbne landArealtildelingerArkiv & LinksNye planer i høring - AKTUELT

321-D1


Status Vedtaget 
Zone Bygd 
Kommune Kommune Kujalleq 
Lokation - by/bygd Narsarsuaq 
Formål Friholdt område og større fritidsanlæg 
Anvendelse Område for fælles friareal – Rekreativt område I området er der nogle sommerhuse, pumpestation m.m. 
Eksisterende forhold Området henligger som natur uden egentlige anlæg. Bygdens vandsø samt dele af vandindvindingsarealerne er placeret i området. 
Rummelighed Området er på ca. 275 ha. 
Bebyggelse I området må der etableres sommer- og fritidshuse Der skal forinden udarbejdes detaljerede bestemmelser i kommuneplanen.. Kommunebestyrelsen kan med godkendelse give tilladelse til opførelse af tekniske anlæg med tilknytning til lufthavnen. 
Friarealer Der eksisterer arealer, beplantet med trævækster, og der er interesse for yderligere arealer til udplantning af træer, men dette kan kun ske med kommunalbestyrelsens godkendelse. Beplantede områder må ikke sprøjtes med gifte mod skadedyr o. lign. Beplantede arealer må ikke anvendes til teltslagning, åben ild o. lign. Træer må kun fældes med kommunalbestyrelsens godkendelse. 
Tilslutninger Vejtilslutninger skal ske i henhold til gældende vejregulativ.

Der er ikke vand og kloak i området, men nybyggeri skal sluttes til slamtank. 
Klausulerede zoner Sikkerhedszone Sx3. 
Bevaringshensyn Intet at bemærke. 
Miljøhensyn Intet at bemærke. 
Særlige forhold Intet. 
Baggrund Kort resume 
baggrundskort G250v