Kommune Kujalleq - Kommuneplan 2011-2022
Postboks 514  3920 Qaqortoq  Grønland  Telefon: +299 704 100  www.kujalleq.gl  arealadm@kujalleq.gl
Vision og hovedstrukturMålsætninger Byer og bygderDet åbne landArealtildelingerArkiv & LinksNye planer i høring - AKTUELT

321-C1


Status Vedtaget 
Zone Bygd 
Kommune Kommune Kujalleq 
Lokation - by/bygd Narsarsuaq 
Formål Område til fællesformål 
Anvendelse Bebyggelse til fælles formål – Fortrinsvis institutioner 
Eksisterende forhold Området rummer i dag hotel, restaurant, butikker og turist kontoret samt et boligområde C1-a. 
Rummelighed Området er på ca. 11 ha. Kommunebestyrelsen kan bestemme de nærmere detaljer for området gennem fastlæggelse af detaljerede bestemmelser. 
Bebyggelse Området er forbeholdt til bebyggelse med fælles formål såsom hotel, restauranter, butikker og kontorbygninger samt sociale og kulturelle institutioner o. lign. Områdets vestlige del er reserveret til hoteludbygning. Fremtidige minihal og ny børnehave påtænkes endvidere placeret i delområdet. I delområde C1-a kan der opføres eenfamilie- og dobbelhuse. 
Friarealer Der må ikke foretages oplagring af materialer eller materiel uden tilladelse fra kommunalbestyrelsen. Der pålægges nybebyggelse pligt til at anlægge arealer til parkering. Teknisk forvaltning kan begrænse mulighederne for oplagring af materialer og materiel udendørs. Der kan pålægges nyanlæg pligt til at opføre hegn. 
Tilslutninger Nybebyggelser i området skal tilslutte sig til vand og kloak. Vejtilslutninger skal ske i henhold til gældende vejregulativ. 
Klausulerede zoner Sikkerhedszone Sx3. 
Bevaringshensyn Intet at bemærke. 
Miljøhensyn Generelt gælder at eksisterende og ny bebyggelse pålægges særlige pligter til afhjælpning af gener som røg, støj ilde lugt og anden forurening. 
Særlige forhold Intet. 
Baggrund Kort resume