Kommune Kujalleq - Kommuneplan 2011-2022
Postboks 514  3920 Qaqortoq  Grønland  Telefon: +299 704 100  www.kujalleq.gl  arealadm@kujalleq.gl
Vision og hovedstrukturMålsætninger Byer og bygderDet åbne landArealtildelingerArkiv & LinksNye planer i høring - AKTUELT

321-B1


Status Vedtaget 
Zone Bygd 
Kommune Kommune Kujalleq 
Lokation - by/bygd Narsarsuaq 
Formål Erhvervs og havneområde 
Anvendelse Erhvervsformål – Havne- og tankområde Området er forbeholdt tankanlæg samt erhvervs- og servicefunktioner, som kræver nær tilknytning til havnens kajanlæg. 
Eksisterende forhold I området er de væsentligste tankanlæg placeret. 
Rummelighed Området er på ca. 30 ha. med restrummelighed på ca. 15 ha. 
Bebyggelse Området må kun bebygges med bygninger og anlæg i relation til anvendelsesbestemmelsen for området. Ingen bygning eller lignende må opføres uden lufthavnsvæsenets godkendelse. 
Friarealer Der kan ske oplagring, på området efter tilladelse fra kommunalbestyrelsen. Endvidere kan der pålægges nyanlæg pligt til at regulere grunden og sikre terrænet. Teknisk forvaltning kan begrænse mulighederne for oplagring af materialer og materiel udendørs. Der kan pålægges nyanlæg pligt til at opføre hegn. 
Tilslutninger Ny bebyggelse i området kan afhængig af sin funktion blive pålagt pligten til at tilslutte vand og kloak. Vejtilslutninger skal ske i henhold til gældende vejregulativ. 
Klausulerede zoner Spærregrænse S1, tankanlæg. Inden for en afstand af 50 meter fra tankanlæg må der ikke bygges. 
Bevaringshensyn Intet at bemærke. 
Miljøhensyn Der tillades etableret kapitel 5 virksomheder i området

Ved udvidelse af eksisterende tankanlæg, skal anlæggene sikres, således at en lækage på tankanlæggene ikke kan medføre en forurening af havnen.
Generelt gælder at eksisterende og ny bebyggelse pålægges særlige pligter til afhjælpning af gener som røg, støj ilde lugt og anden forurening. 
Særlige forhold Intet. 
Baggrund Kort resume