Kommune Kujalleq - Kommuneplan 2011-2022
Postboks 514  3920 Qaqortoq  Grønland  Telefon: +299 704 100  www.kujalleq.gl  arealadm@kujalleq.gl
Vision og hovedstrukturMålsætninger Byer og bygderDet åbne landArealtildelingerArkiv & LinksNye planer i høring - AKTUELT

321-A2


Status Vedtaget 
Zone Bygd 
Kommune Kommune Kujalleq 
Lokation - by/bygd Narsarsuaq 
Formål Boligområde 
Anvendelse Boligområde – Tæt bebyggelse Området er i dag forbeholdt til tæt boligbebyggelse samt institutioner, nærbutikker og byggeri for liberale erhverv, som ikke har en oplagsplads 
Eksisterende forhold Området rummer de tidligere indkvarteringsblokke fra den amerikanske flyvebase, som i dag er omdannet til butik og boliger. 
Rummelighed Området er på ca. 8,5 ha. med en rummelighed på 20-40 boligenheder pr. ha. svarende til ca. 200 boliger. Restrummeligheden er på ca. 60 boliger. I området, er der yderlige plads til 3 blokke med ca. 60 lejligheder i forskellige størrelser samt plads til 3 enfamiliehuse. 
Bebyggelse Bebyggelsen skal bestå af enfamiliehuse, rækkehuse og/eller etagehuse. Bygningshøjde skal være max 2 etager. I området kan udover boliger opføres institutioner, nærbutikker og byggeri for liberale erhverv som ikke har en oplagsplads. Taghældning skal være over 10°. 
Friarealer Der pålægges ny bebyggelse pligt til at indrette legeplads samt parkeringsplads. Antallet af p- pladser og antal legepladser fastlægges af kommunebestyrelsen. Der må ikke finde oplagring sted på området uden tilladelse fra kommunalbestyrelsen. Generelt gælder at der ikke må parkeres eller henstilles køretøjer, både eller lign. uden for parkeringspladser eller stillepladser som er beregnet til formålet 
Tilslutninger Nybebyggelser i området skal tilsluttes vand og kloak. Vejtilslutninger skal ske i henhold til gældende vejregulativ. 
Klausulerede zoner Sikkerhedszone Sx.3. 
Bevaringshensyn Intet at bemærke. 
Miljøhensyn Intet at bemærke. 
Særlige forhold Intet. 
Baggrund Kort resume