Kommune Kujalleq - Kommuneplan 2011-2022
Postboks 514  3920 Qaqortoq  Grønland  Telefon: +299 704 100  www.kujalleq.gl  arealadm@kujalleq.gl
Vision og hovedstrukturMålsætninger Byer og bygderDet åbne landArealtildelingerArkiv & LinksNye planer i høring - AKTUELT

321-A1


Status Vedtaget 
Zone Bygd 
Kommune Kommune Kujalleq 
Lokation - by/bygd Narsarsuaq 
Formål Boligområde 
Anvendelse Boligområde – Åben lav bebyggelse. 
Eksisterende forhold Området er i næsten fuldt bebygget med enfamliehuse. 
Rummelighed Området er på ca. 2,0 ha. med en rummelighed på 20 boligenheder pr. ha. svarende til 20 boliger. Restrummeligheden er på 10-12 boliger 
Bebyggelse I området, kan enkelte en- og tofamilieshuse placeres. Området er overvejende forbeholdt enfamiliehuse i max 1½ etage. Taghældning skal være over 20°. 
Friarealer Der pålægges ny bebyggelse pligt til at anlægge parkeringsplads til 1 bil pr. bolig. Der må ikke finde oplagring sted på området uden tilladelse fra kommunalbestyrelsen. Generelt gælder at der ikke må parkeres eller henstilles køretøjer, både eller lign. uden for parkeringspladser eller stillepladser som er beregnet til formålet. 
Tilslutninger Nye bebyggelser i området skal tilsluttes vand og kloak. 
Klausulerede zoner Sikkerhedszone S3. 
Bevaringshensyn Intet at bemærke. 
Miljøhensyn Intet at bemærke. 
Særlige forhold Intet. 
Baggrund