Kommune Kujalleq - Kommuneplan 2011-2022
Postboks 514  3920 Qaqortoq  Grønland  Telefon: +299 704 100  www.kujalleq.gl  arealadm@kujalleq.gl
Vision og hovedstrukturMålsætninger Byer og bygderDet åbne landArealtildelingerArkiv & LinksNye planer i høring - AKTUELT

305-E2


Status Vedtaget 
Zone Bygd 
Kommune Kommune Kujalleq 
Lokation - by/bygd Qassiarsuk 
Formål Tekniske anlæg 
Anvendelse Særligt formål – teknisk Området er udelukkende forbeholdt forbrændingsanlæg og aktiviteter i tilknytning hertil. 
Eksisterende forhold I området ligger bygdens Forbrændingsanlæg. 
Rummelighed Området er på ca. 0,4 ha med en restrummelighed på ca. 0,6 ha. 
Bebyggelse Ny bebyggelse skal placeres indenfor byggefelter afsat i en lokalplan for området. 
Friarealer Friarealet kan bruges til oplagring af materialer, der har tilknytning til elværket. 
Tilslutninger Intet at bemærke. 
Klausulerede zoner Intet at bemærke. 
Bevaringshensyn Intet at bemærke. 
Miljøhensyn Byggeri er efter bestemmelser i Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 11 af 20. august 2004 om miljøgodkendelse af særligt forurenende virksomhed. 
Særlige forhold Intet. 
Baggrund Kort resume