Kommune Kujalleq - Kommuneplan 2011-2022
Postboks 514  3920 Qaqortoq  Grønland  Telefon: +299 704 100  www.kujalleq.gl  arealadm@kujalleq.gl
Vision og hovedstrukturMålsætninger Byer og bygderDet åbne landArealtildelingerArkiv & LinksNye planer i høring - AKTUELT

305-E1


Status Vedtaget 
Zone Bygd 
Kommune Kommune Kujalleq 
Lokation - by/bygd Qassiarsuk 
Formål Tekniske anlæg 
Anvendelse Særligt formål – teknisk anlæg 
Eksisterende forhold Området er udelukkende forbeholdt elværket og aktiviteter i tilknytning hertil. 
Rummelighed Området er på ca. 0,3 ha med en restrummelighed på ca. 0,1 ha. 
Bebyggelse Bygdeanvendelsesområdet er et friholdt område, der er forbeholdt til udvidelse af elværket. 
Friarealer Friarealet må ikke bruges til oplagring af materialer, der har tilknytning til elværket uden tilladelse. 
Tilslutninger Intet at bemærke. 
Klausulerede zoner Sikkerhedszone rundt om tankanlæg ved elværk på 20 m. Indenfor området må der ikke bygges. 
Bevaringshensyn Intet at bemærke. 
Miljøhensyn Intet at bemærke. 
Særlige forhold Intet. 
Baggrund Kort resume