Kommune Kujalleq - Kommuneplan 2011-2022
Postboks 514  3920 Qaqortoq  Grønland  Telefon: +299 704 100  www.kujalleq.gl  arealadm@kujalleq.gl
Vision og hovedstrukturMålsætninger Byer og bygderDet åbne landArealtildelingerArkiv & LinksNye planer i høring - AKTUELT

305-D3


Status Vedtaget 
Zone Bygd 
Kommune Kommune Kujalleq 
Lokation - by/bygd Qassiarsuk 
Formål Friholdt område og større fritidsanlæg 
Anvendelse Friholdt område 
Eksisterende forhold Området udpeges som særlig værdifuldt bevaringsområde. 
Rummelighed Området er på ca. 1 ha. 
Bebyggelse Eksisterende bebyggelse må kun anvendes til bolig- og til institutions-formål. Bebyggelsens karakter og særpræg skal opretholdes.Nybebyggelse skal placeres indenfor byggefelter, der fastlægges i detaljerede bestemmelser for området. Ny bebyggelse skal med hensyn til udformning, materiale- og farvevalg tilpasses den eksisterende bebyggelse. 
Friarealer Friarealerne skal ligge naturligt hen. Området må ikke bruges til oplagring af materialer eller materiel uden tilladelse fra udvalget for teknik og miljø. 
Tilslutninger Nybygninger skal hvis det er muligt tilsluttes el og vand. Der skal fastlægges et stinet i området, der med hensyn til forløb og udførsel tilpasses de eksisterende landskabsforhold. 
Klausulerede zoner Intet at bemærke. 
Bevaringshensyn Dette område indeholder en lang række af rester og ruiner helt tilbage fra 1100-tallet og er sikret gennem den grønlandske fredningslov. 
Miljøhensyn Intet at bemærke. 
Særlige forhold intet. 
Baggrund Kort resume