Kommune Kujalleq - Kommuneplan 2011-2022
Postboks 514  3920 Qaqortoq  Grønland  Telefon: +299 704 100  www.kujalleq.gl  arealadm@kujalleq.gl
Vision og hovedstrukturMålsætninger Byer og bygderDet åbne landArealtildelingerArkiv & LinksNye planer i høring - AKTUELT

305-D1


Status Vedtaget 
Zone Bygd 
Kommune Kommune Kujalleq 
Lokation - by/bygd Qassiarsuk 
Formål Friholdt område og større fritidsanlæg 
Anvendelse Friholdt område – Vandindvindingsområde 
Eksisterende forhold området er forbeholdt som vandindvindingsområde for vandværket og skal friholdes for alt byggeri. 
Rummelighed Området er ca. 3,2 ha. 
Bebyggelse Intet at bemærke. 
Friarealer Området må ikke bruges til oplagring af materialer eller materiel. 
Tilslutninger Intet at bemærke. 
Klausulerede zoner Intet at bemærke. 
Bevaringshensyn Området kan muligvis indeholder ruiner som kan være af historisk interesse. Der bør derfor laves en registrering og kortlægning af disse ruiner, således at en bebyggelse af de pågældende arealer kan undgås. 
Miljøhensyn Intet at bemærke. 
Særlige forhold Der skal tages særlige hensyn til området på grund af ruiner. 
Baggrund Kort resume