Kommune Kujalleq - Kommuneplan 2011-2022
Postboks 514  3920 Qaqortoq  Grønland  Telefon: +299 704 100  www.kujalleq.gl  arealadm@kujalleq.gl
Vision og hovedstrukturMålsætninger Byer og bygderDet åbne landArealtildelingerArkiv & LinksNye planer i høring - AKTUELT

305-C1


Status Vedtaget 
Zone Bygd 
Kommune Kommune Kujalleq 
Lokation - by/bygd Qassiarsuk 
Formål Område til fællesformål 
Anvendelse Område til fælles formål – Fortrinsvis butikker Området i dag rummer KNI butik samt tank- og gasanlæg. 
Eksisterende forhold Området rummer i dag KNI butik samt tank- og gasanlæg. 
Rummelighed Området er på ca. 1,0 ha. 
Bebyggelse området er et friholdt område, der er forbeholdt til udvidelse af butikken og tilknyttede anlæg. 
Friarealer Området må ikke bruges til oplagring af materialer eller materiel uden tilladelse. 
Tilslutninger Nybygninger skal hvis det er muligt tilsluttes el og vand. 
Klausulerede zoner Sikkerhedszone rundt om alle større tankanlæg er 50 m. Indenfor dette område må der ikke bygges. 
Bevaringshensyn Området kan muligvis indeholder ruiner som kan være af historisk interesse. Der bør derfor laves en registrering og kortlægning af disse ruiner, således at en bebyggelse af de pågældende arealer kan undgås. 
Miljøhensyn Intet at bemærke. 
Særlige forhold Intet. 
Baggrund Kort resume