Kommune Kujalleq - Kommuneplan 2011-2022
Postboks 514  3920 Qaqortoq  Grønland  Telefon: +299 704 100  www.kujalleq.gl  arealadm@kujalleq.gl
Vision og hovedstrukturMålsætninger Byer og bygderDet åbne landArealtildelingerArkiv & LinksNye planer i høring - AKTUELT

305-B1


Status Vedtaget 
Zone Bygd 
Kommune Kommune Kujalleq 
Lokation - by/bygd Qassiarsuk 
Formål Erhvervs og havneområde 
Anvendelse Erhvervsområde – Blandet erhverv Området er fortrinsvis forbeholdt erhverv, herunder bebyggelse anvendelse specielt for fåreholdererhvervet. Området kan endvidere bruges til dyrkning og som friholdt areal. 
Eksisterende forhold Området anvendes primært til fåreholdersteder med indhegning til dyrkning. 
Rummelighed Området er på ca. 118 ha. 
Bebyggelse Ny bebyggelse i området skal opføres udefra retningslinier, der fastlægges i detaljerede bestemmelser for området. Bebyggelsen skal tilpasses eksisterende byggeri. Byggeri må ikke ske indenfor en afstand af 20 meter fra område C4. 
Friarealer Der må ikke finde oplagring sted uden tilladelse. 
Tilslutninger Intet at bemærke. 
Klausulerede zoner Intet at bemærke. 
Bevaringshensyn Området indeholder en lang række rester og ruiner af historisk interesse. Der bør derfor laves en registrering og kortlægning af disse ruiner, således at en bebyggelse af de pågældende arealer kan undgås. 
Miljøhensyn Der skal tages særlige hensyn til området på grund af ruiner. 
Særlige forhold Intet. 
Baggrund Kort resume