Kommune Kujalleq - Kommuneplan 2011-2022
Postboks 514  3920 Qaqortoq  Grønland  Telefon: +299 704 100  www.kujalleq.gl  arealadm@kujalleq.gl
Vision og hovedstrukturMålsætninger Byer og bygderDet åbne landArealtildelingerArkiv & LinksNye planer i høring - AKTUELT

305-A1


Status Vedtaget 
Zone Bygd 
Kommune Kommune Kujalleq 
Lokation - by/bygd Qassiarsuk 
Formål Boligområde 
Anvendelse Boligområdet – Åben lav bebyggelse Området er fortrinsvis forbeholdt til bygdens fremtidige boligbebyggelse og bebyggelse til fælles formål. 
Eksisterende forhold Området omfatter boligbebyggelse, restaurant, skole og kollegiet m.m. Boligbebyggelsen består hovedsageligt af fritliggende enfamiliehuse i 1 og 1 ½ etage.
Envidere er bygdens helistob placeret i området. 
Rummelighed Området er på ca. 18 ha. med en rummelighed på 10 boligenheder pr. ha. svarende til 180 boliger. Restrummeligheden er på ca. 20 boliger. 
Bebyggelse Området er overvejende forbeholdt enfamiliehuse i max 1½ etage og minihal. Ny bebyggelse skal placeres inden for byggefelter, der fastlægges i detaljerede bestemmelser for området. Ny bebyggelse skal med hensyn til udformning, materiale- og farvevalg tilpasses den eksisterende bebyggelse således, at der opnås et ensartet præg i forhold til eksisterende ejendomme i området. 
Friarealer Friarealerne kan bruges til dyrkning efter tilladelse fra kommunalbestyrelsen. De resterende arealer skal ligge naturligt hen. Området må ikke bruges til oplagring af materialer eller materiel uden tilladelse. 
Tilslutninger Nybygninger skal hvis det er muligt tilsluttes el og vand. 
Klausulerede zoner Sikkerhedszone S2. 
Bevaringshensyn Området indeholder en lang række rester og ruiner af historisk interesse. Der bør derfor laves en registrering og kortlægning af disse ruiner, således at en bebyggelse af de pågældende arealer kan undgås. 
Miljøhensyn Der skal tages særlige hensyn til dette område, da der i området ligger ruiner. 
Særlige forhold Intet. 
Baggrund