Kommune Kujalleq - Kommuneplan 2011-2022
Postboks 514  3920 Qaqortoq  Grønland  Telefon: +299 704 100  www.kujalleq.gl  arealadm@kujalleq.gl
Vision og hovedstrukturMålsætninger Byer og bygderDet åbne landArealtildelingerArkiv & LinksNye planer i høring - AKTUELT

302-L8


Status Vedtaget 
Zone By 
Kommune Kommune Kujalleq 
Lokation - by/bygd Igaliku 
Formål Områder af særlig rekreativ karakter 
Anvendelse a) Områdets overordnede anvendelse er udlagt til turisthytter med eventuelle fællesanlæg.
b) Der kan etableres tørrestativ, rygeovn, havebrug og lignende mindre anlæg, så længe det ikke sker i et omfang, der ændrer på områdets overordnede anvendelse. 
Eksisterende forhold I området er der i 2011 placeret 10 hytter samt fællesfaciliteter 
Rummelighed a) Området har en samlet rummelighed på ca ½ ha
b) Der er rummelighed til maksimalt 16 hytter 
Bebyggelse a) Hytter og anden bebyggelse skal opføres med en afstand på minimum 10 meter til nærmeste hytte eller anden bebyggelse.
b) Al bebyggelse og alle anlæg skal løbende vedligeholdes, så de ikke virker unødigt skæmmende på omgivelserne.
c) Der må ikke anvendes reflekterende materialer til beklædning af tage og facader. 
Tilslutninger a) Der kan anlægges grusveje, kørespor eller stier i tilknytning til bebyggelse og anlæg.
b) Der kan etableres tekniske anlæg til forsyning af el, vand, varme og kloakering til områdets lokale forsyning. Etablering af anlæg til ferskvandsindvinding og spildevandsudledning samt større energiforsyningsanlæg må kun ske efter tilladelse fra Naalakkersuisut.
c) Der kan etableres mindre tekniske anlæg til forsyning med el, vand og varme, som for eksempel generatorer, små vindmøller samt solceller eller andre anlæg til energiproduktion, i umiddelbar tilknytning til bebyggelsen. 
Særlige forhold Området omgrænses af område D1 som friholdes og hvor der er beskyttelseshensyn. 
Baggrund Kort resume