Kommune Kujalleq - Kommuneplan 2011-2022
Postboks 514  3920 Qaqortoq  Grønland  Telefon: +299 704 100  www.kujalleq.gl  arealadm@kujalleq.gl
Vision og hovedstrukturMålsætninger Byer og bygderDet åbne landArealtildelingerArkiv & LinksNye planer i høring - AKTUELT

302-E1


Status Vedtaget 
Zone Bygd 
Kommune Kommune Kujalleq 
Lokation - by/bygd Igaliku 
Formål Tekniske anlæg 
Anvendelse Særligt formål – teknisk Anlæg. Området er udelukkende forbeholdt elværket og aktiviteter i tilknytning hertil 
Eksisterende forhold I området er der bygdens elværk, samt tilhørende garage- og lageranlæg. 
Rummelighed I området er der bygdens elværk, samt tilhørende garage- og lageranlæg. 
Bebyggelse området er et friholdt område, der er forbeholdt til udvidelse af elværket. 
Friarealer Friarealet må ikke bruges til oplagring af materialer, der har tilknytning til elværket, uden tilladelse. 
Tilslutninger Intet at bemærke. 
Klausulerede zoner Sikkerhedszone rundt om tankanlæg ved elværk på 20 m. Indenfor området må der ikke bygges. 
Bevaringshensyn Intet at bemærke. 
Miljøhensyn Det er ikke tilladt at udlede olie, benzin, kemikalier o. lign. på jorden eller i afvandingsgrøfter. 
Særlige forhold Intet. 
Baggrund Kort resume