Kommune Kujalleq - Kommuneplan 2011-2022
Postboks 514  3920 Qaqortoq  Grønland  Telefon: +299 704 100  www.kujalleq.gl  arealadm@kujalleq.gl
Vision og hovedstrukturMålsætninger Byer og bygderDet åbne landArealtildelingerArkiv & LinksNye planer i høring - AKTUELT

302-C2 Området ved den blå hal i Igaliku


Begrundelse for opdatering/ændringer/tilføjelser Kommuneplantillæg nr 3 i anledning af UNESC Verdensarvsnomineringen 
Plantitel Området ved den blå hal i Igaliku 
Plantype Kommuneplantillæg10 
Status Vedtaget 
Zone Bygd 
Kommune Kommune Kujalleq 
Lokation - by/bygd Igaliku 
Formål Område til fællesformål 
Anvendelse Område til rekreative formål, som teltslagning, hotel og andre overnatningsfaciliteter samt fælles formål for bygden. 
Eksisterende forhold Området rummer i dag, en hal og ligger ellers hen med græs 
Rummelighed Området er på ca. 8 ha 
Bebyggelse Den eksisterende hal kan ibrugtages til ny anvendelse samt ombygges. Øvrig bebyggelse i området skal fastlægges gennem nye detaljerede bestemmelser. 
Friarealer Området må ikke bruges til oplagring af materialer eller materiel uden tilladelse 
Tilslutninger Nybygninger skal hvis det er muligt tilsluttes el og vand 
Klausulerede zoner Ingen 
Bevaringshensyn Byggeri i området skal ske med respekt for det bevaringsværdige naboområde D1. Hallen B-411 har som nyere landbrugsbygning også en kulturhistorisk værdi som skal respekteres 
Miljøhensyn Det er ikke tilladt at udlede olie, benzin, kemikalier m.m. på orden eller i afvandingsgrøfter. 
Særlige forhold Intet 
Detaljerede bestemmelser Ingen 
Baggrund Kommuneplantillæg nr 3 i anledning af UNESC Verdensarvsnomineringen 
Delområdeplanens forhold til anden planlægning Området er udtaget af tidligere 302-A1