Kommune Kujalleq - Kommuneplan 2011-2022
Postboks 514  3920 Qaqortoq  Grønland  Telefon: +299 704 100  www.kujalleq.gl  arealadm@kujalleq.gl
Vision og hovedstrukturMålsætninger Byer og bygderDet åbne landArealtildelingerArkiv & LinksNye planer i høring - AKTUELT

302-C1


Status Vedtaget 
Zone Bygd 
Kommune Kommune Kujalleq 
Lokation - by/bygd Igaliku 
Formål Område til fællesformål 
Anvendelse Område til fælles formål – Fortrinsvis butikker og anlæg i forbindelse med havnen. 
Eksisterende forhold Området rummer i daghavn, butik samt tank- og gasanlæg. 
Rummelighed Området er på ca. 1,1 ha 
Bebyggelse Bygdeanvendelsesområdet er et friholdt område, der er forbeholdt til udvidelse af butikken og tilknyttede bebyggelse. 
Friarealer Området må ikke bruges til oplagring af materialer eller materiel uden tilladelse 
Tilslutninger Nybygninger skal hvis det er muligt tilsluttes el og vand. 
Klausulerede zoner Sikkerhedszone rundt om alle større tankanlæg er 50 m. Indenfor dette område må der ikke bygges. 
Bevaringshensyn Intet at bemærke. 
Miljøhensyn Det er ikke tilladt at udlede olie, benzin, kemikalier m.m. på jorden eller i afvandingsgrøfter. 
Særlige forhold Intet. 
Baggrund Kort resume