Kommune Kujalleq - Kommuneplan 2011-2022
Postboks 514  3920 Qaqortoq  Grønland  Telefon: +299 704 100  www.kujalleq.gl  arealadm@kujalleq.gl
Vision og hovedstrukturMålsætninger Byer og bygderDet åbne landArealtildelingerArkiv & LinksNye planer i høring - AKTUELT

302-B1


Status Vedtaget 
Zone Bygd 
Kommune Kommune Kujalleq 
Lokation - by/bygd Igaliku 
Formål Erhvervs og havneområde 
Anvendelse Erhvervsområde – Blandet erhverv Området er fortrinsvis forbeholdt erhverv, herunder bebyggelse anvendelse specielt for fåreholdererhvervet. Området kan endvidere bruges til dyrkning og som friholdt areal. 
Eksisterende forhold Området henligger i 2011 ubebygget og anvendes til græsning 
Rummelighed Området er på ca. 53 ha med restrummelighed på ca. 50 ha. 
Bebyggelse Ny bebyggelse i området skal opføres ud fra retningslinier, der fastlægges i detaljerede bestemmelser for området. Bebyggelsen skal tilpasses eksisterende byggeri. 
Friarealer Der må ikke finde oplagring sted uden tilladelse. 
Tilslutninger Nybygninger skal hvis det er muligt tilsluttes el og vand. 
Klausulerede zoner Intet at bemærke. 
Bevaringshensyn Området indeholder en lang række rester og ruiner af historisk interesse. Der bør derfor laves en registrering og kortlægning af disse ruiner, således at en bebyggelse af de pågældende arealer kan undgås. 
Miljøhensyn Det er ikke tilladt at udlede olie, benzin, kemikalier m.m. på jorden eller i afvandingsgrøfter. Der skal tages særlige hensyn til området på grund af ruiner. 
Særlige forhold Intet 
Baggrund