Kommune Kujalleq - Kommuneplan 2011-2022
Postboks 514  3920 Qaqortoq  Grønland  Telefon: +299 704 100  www.kujalleq.gl  arealadm@kujalleq.gl
Vision og hovedstrukturMålsætninger Byer og bygderDet åbne landArealtildelingerArkiv & LinksNye planer i høring - AKTUELT

302-A1


Status Vedtaget 
Zone Bygd 
Kommune Kommune Kujalleq 
Lokation - by/bygd Igaliku 
Formål Boligområde 
Anvendelse Boligområde – Åben lav bebyggelse. I området, kan der placeres enfamilieshuse, herunder sommerhuse. 
Eksisterende forhold Området omfatter boligbebyggelse og skole. Boligbebyggelsen består af fritliggende enfamiliehuse i 1 og 1 ½ etage. 
Rummelighed Området er på ca. 12 ha. med en rummelighed på 10 boligenheder pr. ha. svarende til 120 boliger. Restrummeligheden er på 60 boliger. 
Bebyggelse I området, kan der placeres enfamilieshuse. Området er overvejende forbeholdt enfamiliehuse i max 1½ etage. Ny bebyggelse skal placeres indenfor byggefelter, der fastlægges i detaljerede bestemmelser for området. Ny bebyggelse skal med hensyn til udformning, materiale- og farvevalg tilpasses den eksisterende bebyggelse således, at der opnås et ensartet præg i forhold til eksisterende ejendomme i området. 
Friarealer Området må ikke bruges til oplagring af materialer eller materiel uden tilladelse. 
Tilslutninger Nybygninger skal hvis det er muligt tilsluttes el og vand. 
Klausulerede zoner Sikkerhedszone S2. 
Bevaringshensyn Området indeholder en lang række rester og ruiner af historisk interesse. Der bør derfor laves en registrering og kortlægning af disse ruiner, således at en bebyggelse af de pågældende arealer kan undgås. 
Miljøhensyn Det er ikke tilladt at udlede olie, benzin, kemikalier m.m. på jorden eller i afvandingsgrøfter. Der skal tages særlige hensyn til dette område, da der i området ligger ruiner. 
Særlige forhold Intet. 
Detaljerede bestemmelser Se lokalplan 
Eksisterende lokalplan (Da) pdf kommuneplantillaeg_nr_3_dk_for_igaliku.pdf (1167 KB) 
Eksisterende lokalplan (Gl) pdf kommuneplantillaeg_nr_3_grl_for_igaliku.pdf (1233 KB) 
Baggrund Kort resume