Kommune Kujalleq - Kommuneplan 2011-2022
Postboks 514  3920 Qaqortoq  Grønland  Telefon: +299 704 100  www.kujalleq.gl  arealadm@kujalleq.gl
Vision og hovedstrukturMålsætninger Byer og bygderDet åbne landArealtildelingerArkiv & LinksNye planer i høring - AKTUELT

300-E9


Status Vedtaget 
Zone By 
Kommune Kommune Kujalleq 
Lokation - by/bygd Narsaq 
Formål Tekniske anlæg 
Anvendelse Særligt formål Området forbeholdes grusudvinding samt særlig affaldshåndtering knyttet til lossepladsen 
Eksisterende forhold Området anvendes til opgravning af råddent fjeld. Ligeledes er der i et nærmere afgrænset område foretaget nedgravning af slagteriaffald.

Området skal efter endt brug retableres. 
Rummelighed Området er på ca. 6,7 ha. 
Bebyggelse I området må kun etableres anlæg og bygninger i relation til anvendelsesbestemmelsen. Etablering af større anlæg, indhegninger og bygninger skal ske i overensstemmelse med bestemmelserne i en lokalplan for området. Der er mulighed at etablere forbrændingsanlæg i den sydlige del af området, i direkte forbindelse med lossepladsen. 
Friarealer Områder der ikke er berørt af den nuværende brug skal ligge naturligt hen. Der må ikke henkastes affald i det tilstødende friareal D3.8. 
Tilslutninger Området vejbetjenes af grusvejen i forlængelse af Nuugaarmiunut. Der må ikke etablere yderligere veje i området.

Der er ingen vand og kloak i området. 
Klausulerede zoner Spærregrænse S3.5, Sprængstofmagasin. 
Bevaringshensyn Intet at bemærke. 
Miljøhensyn Der er nedgravet slagteriaffald på området, se kortbilag, hvor området for nedgravning er angivet.

Nedgravning af slagteriaffald er ikke længere tilladt. 
Særlige forhold Intet 
Baggrund Kort resume