Kommune Kujalleq - Kommuneplan 2011-2022
Postboks 514  3920 Qaqortoq  Grønland  Telefon: +299 704 100  www.kujalleq.gl  arealadm@kujalleq.gl
Vision og hovedstrukturMålsætninger Byer og bygderDet åbne landArealtildelingerArkiv & LinksNye planer i høring - AKTUELT

300-E8


Status Vedtaget 
Zone By 
Kommune Kommune Kujalleq 
Lokation - by/bygd Narsaq 
Formål Tekniske anlæg 
Anvendelse Særligt formål Området er udelukkende forbeholdt aktiviteter i forbindelse med udvindingen af mineraler i området.

Hvis der ikke sker en udvinding af mineraler vil området overgå til et fælles friareal. 
Eksisterende forhold I dag henligger området naturligt bortset fra enkelte mineforsøg. Området omfatter byens vandsø samt det dertil hørende vandind-vindingsopland 
Rummelighed Området er på ca. 5,7 ha. 
Bebyggelse I området må kun etableres anlæg og bygninger i relation til anvendelsesbestemmelsen. Etablering af større anlæg, indhegninger og bygninger skal ske i overensstemmelse med bestemmelserne i en lokalplan for området. 
Friarealer Intet at bemærke. 
Tilslutninger Området vejbetjenes i fremtiden af den planlagte vejforbindelse mellem C3.3 og D3.11.

Til det bebyggede område i Qaqqarmiut vil – i forbindelse med anlæggelse af vejforbindelsen – samtidig blive etableret vandforsyningsledning til området. 
Klausulerede zoner Spærregrænse S3.1a og S3.1c, Vandindvindingsområde. 
Bevaringshensyn Der kan være gamle eskimograve i området. Disse må ikke fjernes eller flyttes uden tilladelse fra Grønlands Landsmuseum. 
Miljøhensyn Der tillades etablering af kapitel 5 virksomheder i området. Udnyttelse af mineralforekomster (kvartsit) er omfattet af miljøforordningens kapitel 5. 
Særlige forhold Intet 
Baggrund Kort resume