Kommune Kujalleq - Kommuneplan 2011-2022
Postboks 514  3920 Qaqortoq  Grønland  Telefon: +299 704 100  www.kujalleq.gl  arealadm@kujalleq.gl
Vision og hovedstrukturMålsætninger Byer og bygderDet åbne landArealtildelingerArkiv & LinksNye planer i høring - AKTUELT

300-E7


Status Vedtaget 
Zone By 
Kommune Kommune Kujalleq 
Lokation - by/bygd Narsaq 
Formål Tekniske anlæg 
Anvendelse Særligt formål Området er udelukkende forbeholdt den nuværende vandsø og de aktiviteter der er knytter hertil, samt det areal der er forbeholdt en udvidelse af vandsøen 
Eksisterende forhold Området omfatter byens drikkevandssø samt det dertil hørende vandind-vindingsopland. 
Rummelighed Området er på ca. 37 ha og med en restrummelighed på ca. 2,8 ha. 
Bebyggelse Indenfor må området kun etableres bygninger og anlæg i relation til anvendelsesbestemmelserne for området. Bebyggelsens omfang og udformning fastlægges i en lokalplan for området. 
Friarealer Friarealet skal ligge naturligt hen. 
Tilslutninger Området trafikbetjenes af grusvejen , som kun må benyttes som inspektionsvej.

Der er ingen vand og kloak i området 
Klausulerede zoner Spærregrænse S1a og S1c, Vandindvindingsområde. Indenfor området er der givet dispensation til fortsat benyttelse af et fritidshus B-870. 
Bevaringshensyn Der kan være gamle eskimograve i området. Disse må ikke fjernes eller flyttes uden tilladelse fra Grønlands Landsmuseum. 
Miljøhensyn For at undgå en forurening af vandsøen, skal det påses at der ikke inden for spærregrænserne kommer aktivitet der kan medføre forurening af vandsøen. 
Særlige forhold Intet 
Baggrund