Kommune Kujalleq - Kommuneplan 2011-2022
Postboks 514  3920 Qaqortoq  Grønland  Telefon: +299 704 100  www.kujalleq.gl  arealadm@kujalleq.gl
Vision og hovedstrukturMålsætninger Byer og bygderDet åbne landArealtildelingerArkiv & LinksNye planer i høring - AKTUELT

300-E6


Status Vedtaget 
Zone By 
Kommune Kommune Kujalleq 
Lokation - by/bygd Narsaq 
Formål Tekniske anlæg 
Anvendelse Området er ubebygget i dag.

Området er forbeholdt landingsbane for fastvingefly på 1.200 m. Der er foretaget undersøgelse af den foreslåede placering af den planlagte lufthavn af GLV og SLV 
Eksisterende forhold Området er ubebygget i dag. 
Rummelighed Området er på ca. 10,5 ha 
Bebyggelse Indenfor området, kan der kun etableres bygninger og anlæg i relation til anvendelsesbestemmelserne for området. Bebyggelsens omfang og udformning fastlægges i en lokalplan for området. 
Friarealer Friarealet skal ligge naturligt hen. 
Tilslutninger Området vejbetjenes af den planlagte vejføring fra byen mellem rammeområderne C3 og D11. I Narsaq Point.

Der kan etableres vandtilførsel til området. 
Klausulerede zoner I forbindelse med anlæg af lufthavn vil der blive fastsat sikkerhedszone og hindringsfri flader i henhold til Statens Luftfartsvæsens bestemmelser samt Grønlands luftfartsvæsens bestemmelser for civil luftfart. 
Bevaringshensyn Intet at bemærke. 
Miljøhensyn Der tillades etablering af kapitel 5 virksomheder i området. Lufthavne er omfattet af miljøforordningens kapitel 5. 
Særlige forhold Intet 
Baggrund Kort resume 
baggrundskort G250v