Kommune Kujalleq - Kommuneplan 2011-2022
Postboks 514  3920 Qaqortoq  Grønland  Telefon: +299 704 100  www.kujalleq.gl  arealadm@kujalleq.gl
Vision og hovedstrukturMålsætninger Byer og bygderDet åbne landArealtildelingerArkiv & LinksNye planer i høring - AKTUELT

300-E5


Status Vedtaget 
Zone By 
Kommune Kommune Kujalleq 
Lokation - by/bygd Narsaq 
Formål Tekniske anlæg 
Anvendelse Særligt formål Området forbeholdt sprængstofmagasinet 
Eksisterende forhold Der findes et springstofdepot i området der består af to bygninger. 
Rummelighed Området er på ca. 2,1 ha med en restrummelighed på ca. 1,9 ha. 
Bebyggelse Intet at bemærke. 
Friarealer Friarealet skal ligge naturligt hen. 
Tilslutninger Området vejbetjenes af grusvej i forlængelse af Nuugaarmiunut.

Der er ikke vand og kloak i området. 
Klausulerede zoner Spærregrænse S3.5, sprængstofmagasin. 
Bevaringshensyn Intet at bemærke. 
Miljøhensyn Der tillades etablering af kapitel-5 virksomheder i området. Sprængstof magasiner er omfattet af miljøforordningens kapitel 5. 
Særlige forhold Intet 
Baggrund Kort resume