Kommune Kujalleq - Kommuneplan 2011-2022
Postboks 514  3920 Qaqortoq  Grønland  Telefon: +299 704 100  www.kujalleq.gl  arealadm@kujalleq.gl
Vision og hovedstrukturMålsætninger Byer og bygderDet åbne landArealtildelingerArkiv & LinksNye planer i høring - AKTUELT

300-E4


Status Vedtaget 
Zone By 
Kommune Kommune Kujalleq 
Lokation - by/bygd Narsaq 
Formål Tekniske anlæg 
Anvendelse Særligt formål Området er udelukkende forbeholdt dagrenovationspladsen og aktiviteter i tilknytning hertil. 
Eksisterende forhold Området omfatter 2 åbne forbrændingsovne, en større bygning til modtagestation, opsamling og indpakning af affald.

Der sker oplagring af olie- og kemikalieaffald på området. 
Rummelighed Området er på ca. 1,3 ha med en restrummelighed på ca. 0,5 ha. 
Bebyggelse Ingen bemærkning 
Friarealer Der må ikke henkastes affald i havet samt i det tilstødende friareal D3.8. 
Tilslutninger Området vejbetjenes af Nuugaarmiunut, hvortil der må etableres en indkørsel til lossepladsen.

Der er ikke vand og kloak i området. 
Klausulerede zoner Spærregrænse S3.5, sprængstofmagasin. 
Bevaringshensyn Intet at bemærke. 
Miljøhensyn Al afbrænding af brændbart affald skal foretages i lukkede ovne. Ikke brændbart affald deponeres på dumpene.

Der tillades etablering af kapitel-5 virksomheder i området. Lossepladser er omfattet af miljøforordningens kapitel 5. 
Særlige forhold Intet 
Baggrund Kort resume