Kommune Kujalleq - Kommuneplan 2011-2022
Postboks 514  3920 Qaqortoq  Grønland  Telefon: +299 704 100  www.kujalleq.gl  arealadm@kujalleq.gl
Vision og hovedstrukturMålsætninger Byer og bygderDet åbne landArealtildelingerArkiv & LinksNye planer i høring - AKTUELT

300-E3


Status Vedtaget 
Zone By 
Kommune Kommune Kujalleq 
Lokation - by/bygd Narsaq 
Formål Tekniske anlæg 
Anvendelse Særligt formål Området er udelukkende forbeholdt heliporten og aktiviteter der er knyttet hertil. 
Eksisterende forhold I området er der en landingsbane for helikoptere samt dertil hørende bygninger. 
Rummelighed Området er på ca. 1,6 ha med en restrummelighed på ca. 0,6 ha. 
Bebyggelse Heliporten forudsættes nedlagt i forbindelse med fremtidig etablering af lufthavn.

I området må kun etableres bygninger og anlæg med relation til anvendelsesbestemmelsen. Området må bebygges i max. 1 etage med en taghældning på under 30°. Landingsplads området skal indhegnes. 
Friarealer Intet at bemærke. 
Tilslutninger Området vejbetjenes af Nuugaarmiunut, hvortil der må etableres en indkørsel til heliportområdet.

Nybyggeri skal tilsluttes vand og kloak. 
Klausulerede zoner Omkring heliporten er fastsat en sikkerhedszone på 70 meters bredde og 350 meters længde i begge ind- og udflyvningsretninger. Endvidere hindringsfrie flader 1:2 i 125 meters bredde på begge sider af ind- og udflyvningslinien. 
Bevaringshensyn Intet at bemærke. 
Miljøhensyn Intet at bemærke. 
Særlige forhold Intet 
Baggrund