Kommune Kujalleq - Kommuneplan 2011-2022
Postboks 514  3920 Qaqortoq  Grønland  Telefon: +299 704 100  www.kujalleq.gl  arealadm@kujalleq.gl
Vision og hovedstrukturMålsætninger Byer og bygderDet åbne landArealtildelingerArkiv & LinksNye planer i høring - AKTUELT

300-E2


Status Vedtaget 
Zone By 
Kommune Kommune Kujalleq 
Lokation - by/bygd Arsuk 
Formål Tekniske anlæg 
Anvendelse Særligt formål Området er udlagt til vandværket og højdebeholderen. På området kan desuden placeres bygninger og anlæg i forbindelse med en produktion af drikkevand, eller lignende. 
Eksisterende forhold Området omfatter i 2011 det nye og det gamle vandværk samt højdebeholderen i den sydlige del. 
Rummelighed Området er på ca. 4,6 ha med en restrummelighed på ca. 3,1 ha. 
Bebyggelse Området må bebygges i en højde på indtil 8,5 meter fra terræn. Nybebyggelse i området skal opføres udefra retningslinier, der fastlægges i en lokalplan for området. 
Friarealer Friarealerne skal ligge naturligt hen. Friarealet må ikke bruges til oplagring af materialer. 
Tilslutninger Den planlagte ringvej fra Kaanip Aqqutaa/Inuusuttut Aqqutaat til Savaasat Qaqqaat påtænkes gå tværs igennem dette område. 
Klausulerede zoner Spærregrænse S3.1b, Vandindvindingsområde. 
Bevaringshensyn Intet at bemærke. 
Miljøhensyn Intet at bemærke. 
Særlige forhold Intet 
Baggrund Kort resume