Kommune Kujalleq - Kommuneplan 2011-2022
Postboks 514  3920 Qaqortoq  Grønland  Telefon: +299 704 100  www.kujalleq.gl  arealadm@kujalleq.gl
Vision og hovedstrukturMålsætninger Byer og bygderDet åbne landArealtildelingerArkiv & LinksNye planer i høring - AKTUELT

300-E11 Grus- og stensorteringsanlæg


Plantitel Grus- og stensorteringsanlæg 
Status Vedtaget 
Zone By 
Kommune Kommune Kujalleq 
Lokation - by/bygd Narsaq 
Formål Tekniske anlæg 
Anvendelse Særligt formål Området er forbeholdt sorteringsanlæg for grus og sten samt andre aktiviteter i forbindelse hermed. 
Eksisterende forhold Området omfatter i 2011 et sorteringsanlæg for grus- og stenmaterialer. 
Rummelighed Området er på 4,2 ha med en restrummelighed på 2,5 ha. 
Bebyggelse I området må kun etableres anlæg og bygninger i relation til anvendelsesbestemmelsen. Etablering af større anlæg, indhegninger og bygninger skal ske i overensstemmelse med bestemmelserne i en lokalplan for området. 
Friarealer Areal som er ikke taget i brug skal ligge naturlig hen. Der kan ske oplagring, på området efter tilladelse fra kommunalbestyrelsen.
Der må ikke henkastes affald, olieprodukter og byggematerialer i tilstødende område D3.14. 
Tilslutninger Området vejbetjenes af sidevej til Panernamut. Der må ikke etableres yderligere veje i området. 
Klausulerede zoner Spærregrænse S3.4, tankanlæg. Inden for en afstand af 50 meter fra tankanlæg må der ikke bygges. 
Bevaringshensyn Intet at bemærke. 
Miljøhensyn Intet at bemærke. 
Særlige forhold Intet 
Baggrund Kort resume